Reklamy
Biznes

EBC Solicitors startuje z emisją akcji

Grupa doradczo-inwestycyjna oferuje inwestorom 4 mln akcji serii D po cenie emisyjnej 1 zł za walor. Oczekiwane wpływy w wysokości 4 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój działalności inwestycyjnej EBC Solicitors.

Emisja zostanie przeprowadzona z prawem poboru. Akcjonariusze, którzy 30 maja 2016 roku posiadali trzy akcje Spółki będą mieć prawo do objęcia jednej akcji serii D. Od 8 sierpnia do 26 sierpnia 2016 roku inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. 12 września 2016 r. nastąpi przydział akcji.

– Dzięki emisji wzmocnimy kapitały własne i będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój Grupy, utrzymującwskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie. Pozyskanie środków na działalność inwestycyjną oraz obecnie wypracowywane wyniki są w stanie wygenerować bardzo istotny wzrost wartości Spółki – wyjaśnia Adam Osiński, Prezes EBC Solicitors.

W ramach emisji Spółka zamierza zwiększać zaangażowanie w EBC Incubator oraz Świętokrzyskim InkubatorzeTechnologii przy wycenie każdego z tych podmiotów nie wyższej niż 10 mln zł. Potencjalni zbywcy udziałów i akcji w tych spółkach zadeklarowali już wstępnie gotowość do objęcia i opłacenia akcji EBC Solicitors po cenie 1 zł za każdą akcję, o ok. 60 proc. wyższej niż obecna wycena rynkowa akcji Spółki. Największy akcjonariusz,kontrolowany przez Prezesa EBC Solicitors Adama Osińskiego Aspesi Investments, zobowiązał się do objęcia przysługującej mu puli akcji.

Zarząd Spółki liczy, że wzmocnienie kapitałów Grupy pozwoli w perspektywie 1-3 lat na uzyskanie wpływu ma zarządzanie portfelem przekraczającym kwotę 50 mln zł. – Nasze doświadczenia związane z segmentem inwestycyjnym potwierdzają, że ten obszar działalności EBC Solicitors ma ogromny potencjał, który w dłuższej perspektywie czasu może przełożyć się na znaczący wzrost wartości Grupy, a także na zwrot na kapitale powierzonym Spółce przez akcjonariuszy. Wpływy z emisji nie tylko wzmocnią fundamenty Grupy, ale pozwolą na osiągnięcie efektu skali działalności inwestycyjnej oraz zwiększą szanse na pozyskanie nowego bezzwrotnego finansowania na rozwój kolejnych projektów na etapie seed i start -up– uważa Adam Osiński.

Grupa EBC Solicitors

Reklamy