Biznes

EBI finansuje działalność Polskiej Akademii Nauk kwotą 130 mln EUR

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) László Baranyay oraz polski Minister Finansów Paweł Szałamacha podpisali umowę kredytową, na mocy której Polska Akademia Nauk (PAN) sfinansuje badania naukowe akademii i jej wyspecjalizowanych instytutów badawczych kwotą 130 mln EUR. Kredyt ten, wraz z 14 poprzednimi kredytami przyznanymi od 2004 roku na finansowanie polskiej nauki, potwierdza długoterminowe zaangażowanie EBI we wspieranie polskich programów badawczych na różnych szczeblach i w różnych dziedzinach nauki w Polsce.

„Europejski Bank Inwestycyjny jest naszym strategicznym partnerem wśród międzynarodowych instytucji finansowych. Z długoterminowego wsparcia kredytowego Banku, udzielanego na atrakcyjnych warunkach, korzysta Skarb Państwa, samorządy i przedsiębiorstwa prywatne. Zaangażowanie EBI w Polsce sięga ponad 5 mld EUR rocznie” – powiedział Minister Szałamacha. „Podpisując dziś tę umowę, EBI po raz kolejny wesprze realizację zadań inwestycyjnych z obszaru wspierania nauki, badań i rozwoju w Polsce. Inwestycje w badania i innowacyjność są jednym z priorytetów rządu Premier Beaty Szydło. Dzięki środkom z EBI współfinansowane zostaną zadania do realizacji przez instytucje badawcze należące do Polskiej Akademii Nauk w latach 2016-2017. Będzie to kontynuacja umowy podpisanej w 2013 roku na sumę 600 mln PLN” – dodał.

„Finansowanie inwestycji ukierunkowanych na innowacje, podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie konkurencyjności stanowi część misji EBI, polegającej na wspieraniu rozwoju i tworzeniu miejsc pracy w Polsce i całej Europie” – powiedział László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za działalność kredytową w Polsce. „Jesteśmy dumni z tego, że pomagamy Polskiej Akademii Nauk – najbardziej prestiżowej instytucjinaukowej w kraju, której członkowie przyczyniają się do osiągnięcia doskonałości naukowej i rozpowszechniania wyników badań. Polska gospodarka staje się w coraz większym stopniu oparta na wiedzy, a projekt ten wzmacnia fundamenty jej rozwoju i ułatwia przejście z gospodarki opartej na konkurencyjnych kosztach pracy do gospodarki opartej na innowacyjności”.

Z kredytu EBI zostaną sfinansowane przede wszystkim inwestycje w badania i rozwój w różnych dyscyplinach, a także zostanie zakupiony sprzęt badawczy.

Projekt ten wzmacnia fundamenty gospodarki opartej na wiedzy oraz przyczynia się do osiągnięcia doskonałości naukowej dzięki rozwojowi kompetencji i umiędzynarodowieniu nauki. Oba te aspekty mają bezpośredni i pośredni wpływ na zatrudnienie, ponieważ zwiększają produktywność struktur gospodarczych – umożliwiają przejście od systemu opartego na konkurencyjnych kosztach pracy do gospodarki, która nadal będzie w stanie przyciągać bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a dodatkowo stymulować badania naukowe w kraju i rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Projekt zwiększa konkurencyjność Polski oraz jej poziom technologiczny. Wspiera również wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia, a w szczególności tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Polska Akademia Nauk promuje rozwój młodych badaczy oraz prowadzi studia doktoranckie, przez co przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji i wzrostu zatrudnienia wśród młodych ludzi.

Europejski Bank Inwestycyjny

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com