Reklamy
Biznes

Elemental Holding: wyniki finansowe za 2015 rok

Elemental Holding – europejski lider w recyklingu metali nieżelaznych – w 2015 roku wypracował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 926,2 mln zł. Oznacza to wzrost o niemal 20% rok do roku. Spółka po 12 miesiącach 2015 roku osiągnęła narastający zysk netto w wysokości 49,7 mln zł, czyli o ponad 60% więcej niż w 2014 roku. EBIDTA wyniosła zaś 60, 81 mln zł.

W IV kwartale 2015 roku Elemental Holding osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 231,1 mln zł. Zysk netto za IV kwartał wyniósł 13,3 mln zł.

„W 2015 roku Elemental Holding zrealizował szereg akwizycji, które wpłynęły na umocnienie pozycji Grupy na polskim i europejskim rynku. W marcu zeszłego roku włączyliśmy do Grupy turecką spółkę Evciler, która posiada duże kompetencje w sektorze metali szlachetnych nie tylko w Turcji, ale także w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie czy Azji. W październiku, za sprawą przejęcia polskiego podmiotu – PGM Group – poszerzyliśmy nasze możliwości w zakresie przetwarzania układów drukowanych. Nasza strategia zakłada dalsze inwestycje, nie tylko w drodze akwizycji, ale również rozwoju organicznego. Ze środków pochodzących z emisji akcji serii P pozyskaliśmy 54 mln złotych – chcemy je nadal przeznaczać na projekty zwiększające wartość całej Grupy. Naszym celem jest regularne wzmacnianie przewag konkurencyjnych i budowanie silnego podmiotu na międzynarodowym rynku recyklingu” – mówi Jarosław Michalik, wiceprezes zarządu Elemental Holding SA.

W 2015 roku Elemental Holding poinformował o przejęciu dwóch spółek, umacniając tym samym kompetencje w obszarze recyklingu i poszerzając zakres działania w Europie i na świecie:

Polskiej firmy PGM Group wiodącego podmiotu w branży recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych w Polsce (październik 2015).

Tureckiej spółki Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti., działającej w sektorze metali szlachetnych nie tylko w Turcji, ale także w Europie, szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach sąsiadujących (marzec 2015).

W lipcu 2015 roku Elemental Holding podpisał z większościowym wspólnikiem Gorenje Surovina umowę nabycia udziałów stanowiących 69,32% kapitału spółki. Obecnie trwają działania, których celem jest spełnienie kolejnych warunków zawieszających umowę. Będzie to jak dotychczas największa w historii transakcja zakupu słoweńskiej spółki przez polski kapitał. Surovina prowadzi działalność na obszarze Słowenii, Chorwacji, Serbii i Bośni i jest jednym z wiodących podmiotów na tych rynkach.

We wrześniu 2015 roku Elemental Holding przydzielił maksymalną liczbę 12 mln akcji serii P w ramach subskrypcji prywatnej. Cena za akcję wyniosła 4,5 zł, a spółka pozyskał 54 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację strategii oraz rozwój Grupy – oparty z jednej strony na powiększeniu możliwości technologicznych parku maszynowego spółek zarówno pod względem ilości przetwarzania, jak i jakości procesu recyklingu, a z drugiej – na zachowaniu zdolności akwizycyjnych kolejnych podmiotów będących w obszarze zainteresowania Elemental Holding.

Plan inwestycyjny będzie rozłożony na trzy lata i realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap, zaplanowany na półtora roku, będzie kosztował ok. 10 mln euro. Zakłada on budowę linii do przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych oraz drukowanych. Koszt drugiego etapu, który ma się zakończyć w 2018 roku, wyniesie ok. 20 mln euro. Polega on na zachowaniu zdolności akwizycyjnych Grupy.

W ramach realizacji strategii rozwoju Elemental Holding podpisał we wrześniu 2015 porozumienie o współpracy z japońską firmą Toyotsu Recycle Corporation przewidujące wymianę know–how oraz współpracę w zakresie recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych (Spent Automotive Catalysts). Na początku stycznia 2016 roku Elemental Holding podpisał analogiczne porozumienie z JX Nippon z Japonii, które zakłada współpracę w obszarze recyklingu układów drukowanych.

Elemental Holding to lider w Polsce i jeden z wiodących graczy w Europie w zakresie recyklingu i e-recyklingu. Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieżelaznych i odpadów elektronicznych w 2014 roku przekroczył 120.000 ton – daje to grupie pozycje lidera w tym segmencie na rynku krajowym, będąc również liczącym się podmiotem na rynkach CEE.

Elemental Holding SA

Reklamy