Biznes

ERNE VENTURES rozwija spółki portfelowe

wymiana walut tanio

ERNE VENTURES, fundusz kapitałowy notowany na rynku NewConnect, poinformował o pozyskaniu przez spółkę portfelową NanoStal finansowania z NCBiR oraz o przekształceniu Huckleberry Games w spółkę akcyjną.

NanoStal będzie realizować projekt w Konsorcjum, w skład którego wchodzą Patentus S.A., Politechnika Warszawska oraz Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Całkowita wartość przedsięwzięcia rekomendowanego przez NCBiR do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.4., wynosi prawie 11,67 mln zł. Kwota otrzymanego dofinansowania na jego realizację będzie sięgała ponad 8,6 mln zł, a udział w nim spółki NanoStal przekroczy 930 tys. zł. Projekt będzie dotyczył opracowania innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. ERNE VENTURES posiada 33,3% udziałów w spółce NanoStal, która prowadzi działalność w zakresie komercjalizacji i wdrażania do przemysłu wyników oraz produktów uzyskanych w toku prac nad wytwarzaniem stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych.

„Otrzymanie dofinansowania z NCBiR przez Konsorcjum, w którym znajduje się spółka NanoStal, jest dla nas bardzo dobrą informacją. Realizacja tego projektu pozwoli NanoStali na wykorzystanie posiadanego potencjałutechnologicznego. Jestem przekonany, że jest to początek nowego etapu jej rozwoju i mam nadzieję, że spółka będzie realizowała w najbliższym czasie kolejne znaczące przedsięwzięcia. Niezwykle pozytywnie oceniam perspektywy ekspansji dla spółek NanoStal oraz jej spółki córki NanoStal-Procesy, co powinno zaowocowaćwzrostem ich wartości, co powinno wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe naszej Grupy Kapitałowej.” – ocenia Arkadiusz Kuich, Prezes Zarządu Spółki ERNE VENTURES.

Z kolei spółka portfelowa Huckleberry Studio, w której ERNE VENTURES posiada 39,02% udziałów, przekształciła się w spółkę akcyjną i zmieniła nazwę na Huckleberry Games. Podmiot ten przygotowuje obecnie swoją najważniejszą produkcję – wieloosobową grę typu MMORPG pod tytułem „Edengrad”. Jej premiera została przewidziana na 2016 r. Huckleberry Games chce również zadebiutować w tym roku na rynku NewConnect. Do upublicznienia na alternatywnym rynku przygotowuje się także inna spółka z Grupy ERNE VENTURES – QubicGames. Fundusz posiada w niej 21,11% udziałów.

„Przekształcenie Huckleberry Studio w spółkę akcyjną oraz zmiana nazwy na Huckleberry Games to kolejny krok w kierunku debiutu tego podmiotu na rynku NewConnect. Prace nad grą „Edengrad” znajdują się obecnie na bardzo zaawansowanym etapie, a jej premiera powinna nastąpić w tym roku. Również spółka QubicGames aktywnie przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect. Upublicznienie tych dwóch podmiotów będzie miało bardzo duże znaczenie dla naszych wyników finansowych.” – podsumowuje Kuich.

ERNE VENTURES jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (Venture Capital), który jako inwestor krótkoterminowy lub średnioterminowy nastawia się na inwestycje w produkty i usługi charakteryzujące się potencjałem rozwoju na rynku globalnym. Spółka zakończyła 2015 r. jednostkowym zyskiem netto w wysokości prawie 5 mln zł.

ERNE VENTURES konsekwentnie realizuje założenia przyjętej strategii rozwoju, co przekłada się  na istotny wzrost wartości jej akcji: w ciągu całego 2015 roku kurs akcji ERNE VENTURES wzrósł o 466,7%. Wysoka płynność obrotu (blisko 30 mln zł w roku 2015) pozwoliła również Spółce wejść w skład indeksu NCIndex30, który obejmuje swoim portfelem jedynie 30 najbardziej płynnych spółek spośród 420 notowanych na rynku NewConnect.

ERNE VENTURES S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com