Reklamy
Biznes

Europejski rynek akcji w 2016 roku

Wojciech Swędrak, Menadżer Inwestycyjny, Biuro Inwestycyjne Citi Handlowy przygląda się kondycji europejskiego rynku akcji wskazując na zdarzenia, które mogą mu sprzyjać i zagrozić. Tempo wzrostu gospodarczego w Europie szacowane jest na poziomie 1,5% r./r. przy założeniu dynamiki, która miałaby wzrosnąć do poziomu 1,7% w latach 2016 -2017.

Optymizm nie opuszcza też europejskich przedsiębiorców. Wskaźnikiwyprzedzające PMI dla sektora usług w strefie euro przekroczyły poziom 50 punktów, i na koniec ubiegłego roku wyniosły 54,2 punkty. PMI dla przemysłu wyniósł w tym samym czasie 53,2 punkty. Jak zauważa Wojciech Swędrak kolejnym czynnikiem, który wspiera europejską gospodarkę są niskie ceny ropy. Te powinny się przełożyć na wzrost dochodu rozporządzalnego.

Podobne znaczenie dla gospodarczych wyników Europy mają działania Europejskiego Banku Centralnego będące konsekwencją utrzymującej się od dluższego czasu inflacji poniżej celu oraz ostatnimi zawirowaniami narynkach finansowych. Wojciech Swędrak zwraca przy tym uwagę na zapowiedź Mario Draghi’ego, który podczas ostatniej konferencji wyraził determinacje w działaniach zmierzających do podwyższenia inflacji i zapowiedział rewizję programu skupu aktywów na marcowym posiedzeniu.

W kategorii „ryzyka” ekspert Citi Handlowy wymienia:

  • dalsze pogarszanie się sytuacji w Chinach. Te przechodzą dzisiaj zmianę gospodarki z bazującej na inwestycjach finansowanych długiem na model zrównoważony oparty o konsumpcję wewnętrzną;
  • kwestię migracyjną, która może prowadzić do zawieszenia postanowień układu z Schengen;

Brexit, czyli referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie wyjścia z Unii, które może odbyć się już w czerwcu tego roku. Prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii ekspert szacuje na  20 – 30%.

Jak podsumowuje Wojciech Swędrak pomimo tych ryzyk, europejski rynek akcji może liczyć na wsparcie, a to za sprawą poprawiającej się sytuacji gospodarczej oraz działań Europejskiego Banku Centralnego.

City Handlowy

Reklamy