Reklamy
Biznes

FAM pierwszą Spółką na polskiej giełdzie wypłacającą dywidendę dwa razy w roku

Jedna z największych spółek na rynku usług cynkowniczych w Polsce, FAM GK, ogłosiła politykę dywidendową. Zgodnie z jej założeniami Zarząd FAM GK zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości od 90% do 100% zysku netto. Wypłata będzie następowała dwa razy w roku – po publikacji wyników za pierwsze i drugie półrocze. 

FAM publikując nowatorską na polskim rynku politykę dywidendy czerpienajlepsze przykłady z emitentów zachodnich. Wysokie przepływy operacyjne i relatywnie niewielkie nakłady inwestycyjne niezbędne do dalszego prowadzenia działalności mają pozwolić na dwukrotne  w ciągu roku dzielenie się zyskami z akcjonariuszami.

„Jako jedna z pierwszych Spółek notowanych na GPW wypłaciliśmy dywidendę za ubiegły rok, która sięgnęła 98,6% wypracowanego w tym okresie zysku netto. Naszą ambicją jest to, aby co roku dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Chcemy być spółką trwale dywidendową.”  – deklaruje Paweł Relidzyński, Prezes Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A.

…Więcej informacji w załączniku

FAM GK

Reklamy