Reklamy
Biznes

FAM podsumowuje udane I półrocze 2016 r.

Optymalizacji procesów, koncentracja na poprawie efektywności i ścisła kontrola kosztów pozwoliła FAM istotnie poprawić wyniki finansowe. W pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. Spółkawypracowała 52,6 mln zł przychodów, czyli o 48 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ub. r. EBITDA ukształtowała się na poziomie 14,6 mln zł, co oznacza wzrost o 147 proc. r/r.

W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. FAM, zwiększając wolumen cynkowanej stali, istotnie poprawił rentowność. Zrealizowana marża nasprzedaży brutto wzrosła o 10,3 p.p. z 20,2 proc. do 30,5 proc.

„Koncentrujemy się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału naszych cynkowni. Cały czas optymalizujemy procesy produkcyjne i zakupowe. Dokładnie oglądamy każdą złotówkę po stronie kosztów. Mamy jasno sprecyzowane cele do zrealizowania i wierzymy, że pozwolą one Spółce wzmocnić jej pozycję na rynku, co przełoży się z kolei na realizowane w kolejnych okresach wyniki finansowe” – komentuje Paweł Relidzyński, Prezes Zarządu FAM.

W kwietniu br. Spółka wypłaciła pierwszą od 10 lat dywidendę w wysokości 9 246 tys. zł  –  0,29 zł na jednąakcję. Stanowi to 98,6% jej ubiegłorocznego zysku. W lipcu FAM ogłosił nową politykę dywidendową. Zgodnie z jej założeniami Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości od 90% do 100% zysku netto. Dzięki generowanym wysokim przepływom operacyjnym i relatywnie niskim nakładom inwestycyjnym FAM będzie dzielił się zyskami z akcjonariuszami dwa razy w roku – po publikacji wyników za pierwsze i drugie półrocze.

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Reklamy