Reklamy
Biznes

Feerum SA publikuje wyniki za rok 2015

Spółka Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia imagazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, roślinystrączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikowała wyniki finansowe za 2015 rok. W minionym roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na rekordowym poziomie 109,3 mln zł, co oznacza wzrost o 67,1% w porównaniu do 2014 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom blisko 16,5 mln zł (wzrost o 43,6% w stosunku do 2014.), zysk operacyjny wyniósł ponad 9,4 mln zł (wzrost o 33,7%), natomiast zysk netto 8,9 mln zł, czyli był wyższy o 27,9% od osiągniętego w 2014 roku. 

Spółka dysponuje portfelem zamówień obejmującym obecnie 36 umowy o łącznej wartości ponad 22 mln zł z terminem realizacji w 2016 roku. Zmniejszony poziom portfela zakontraktowanego, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, Spółka ocenia jako przejściowy, z uwagi na  przesunięty okres przyznawania dofinansowania unijnego z ARiMR dla kluczowych klientów.

Obiecujące są także perspektywy dalszej rozbudowy portfela w roku 2016. Oprócz kontraktów na rynku polskim, Spółka rozwija sprzedaż na rynku białoruskim, niemieckim, ukraińskim, rumuńskim, mołdawskim i mongolskim oraz jest zaangażowana w przetargi w krajach bałtyckich. Spółka obserwuje również bardzo duże zainteresowanie klientów z rynku czeskiego oraz krajów spoza Europy.

Feerum S.A. konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, którego celem jest z jednej strony modernizacja i rozbudowa mocy produkcyjnych oraz ich automatyzacja, z drugiej zaś intensyfikacja prac nad rozwojem innowacyjnych, światowej klasy produktów i rozwiązań technologicznych. Wartość zrealizowanych w 2015 roku inwestycji opiewała na 31,7 mln zł. Tym samym zakończony został program inwestycyjny na lata 2012-2015. Program wspierany był od 2013 roku dotacjami z funduszy europejskich, których dotychczasowa wysokość wynosi 24,5 mln zł. Wartość środków unijnych pozostałych do wykorzystania w roku 2016 wynosi 0,6 mln zł.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Dzięki wdrożonemu innowacyjnemu systemowi informatycznemu, stale postępującym procesom automatyzacji produkcji oraz aktywnej polityce sprzedażowej Spółka w 2015 roku osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, zarówno w sferze przychodów ze sprzedaży, jak i zysków. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka dynamika ich wzrostu.

Na rekordowy w historii firmy poziom przychodów wpływ miały między innymi następujące czynniki:
Aktywne działania zwiększonego działu handlowego
Dobre referencje i wysokiej jakości produkty
Przesunięcie okresu przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów Spółki – z roku 2014 na 2015.
Wzrost przychodów z rynków eksportowych, w tym Białorusi

Spółka wciąż obserwuje dalszy wzrost popytu na elewatory, zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Jednym z kluczowych elementów strategii Feerum S.A. jest stałe wprowadzanie do oferty innowacyjnych produktów oraz najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie budowy elewatorów, opracowywanych zarówno przez własny Dział Badań i Rozwoju, jak i w ścisłej współpracy z renomowanymi placówkami naukowo-badawczymi. Najważniejsze efekty tych działań to:

Budowa prototypu i rozszerzenie oferty produktowej o nowoczesną, energooszczędną suszarnię wyposażoną w zintegrowane systemy odzysku ciepła oraz odpylania, charakteryzującą się mniejszym zużyciem energii, niższą wagą oraz znacząco ograniczonym stopniem oddziaływania na środowisko, dzięki redukcji hałasu oraz emisjipyłów,
Finalizacja prac nad konstrukcjami lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych o zdecydowanie bardziej efektywnych parametrach materiało- i energochłonności w porównaniu z silosami tradycyjnymi,
Zakończona realizacja projektu umożliwiającego wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania produktów w postaci zintegrowanych kompleksów magazynowo-suszarniczych.

RYNKI DZIAŁALNOŚCI

Kluczowym rynkiem w działalności Feerum S.A. pozostaje rynek polski, który w 2015 roku odpowiadał za 85% sprzedaży.

Spółka jest również obecna na rynkach zagranicznych. Zrealizowała kontrakt o wartości 8,9 mln zł na rynku białoruskim oraz opiewającą na ok. 1,04 mln zł umowę na rynku niemieckim. Ponadto aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach, których celem jest pozyskanie nowych kontrahentów na rynku białoruskim, niemieckim, ukraińskim, rumuńskim, mołdawskim, mongolskim oraz w krajach bałtyckich. Spółka obserwuje również bardzo duże zainteresowanie klientów z rynku czeskiego oraz krajów spoza Europy.

Miniony rok oceniamy jako bardzo dobry dla Feerum SA. Wypracowaliśmy rekordowe w historii firmy przychody, przekraczające 109 mln zł, oraz zysk netto sięgający 8,9 mln zł, wyższy o blisko 28% od osiągniętego w 2014 roku. W minionym roku sprawdziliśmy i w pełni wykorzystaliśmy możliwości wdrożonego nowego zintegrowanego systemu zarządzania firmą, który znacząco usprawnił nasze działania produkcyjne. To wszystko, w połączeniu z wysoką jakością produktów i aktywnym działaniem naszego działu handlowego, zaowocowało wzrostem skali działalności firmy.  Podsumowując – w minionym roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię, której celem jest uzyskanie pozycji jednego z liczących się na rynku europejskim graczy. Wdrożone ze wsparciem unijnym inwestycje, a także znakomite wyniki finansowe osiągnięte w 2015 roku oraz wysoka dynamika ich wzrostu, stanowią znakomitą podstawę dalszej ekspansji Feerum S.A. zarówno na rynku polskim, jak i europejskim –  powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu Feerum S.A.

Feerum SA

Reklamy