Reklamy
Biznes

FORUM TFI: na koniec Q4 2015 wartość aktywów netto wyniosła 13,9 mld złotych

FORUM TFI – jedno z największych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku niepublicznego – zarejestrowało właśnie swój 100. fundusz. Na koniec 2015 roku wartość aktywów netto funduszyzarządzanych przez spółkę sięgnęła 13,9 mld zł, rok wcześniej było to 11 mld zł. Od początku swojej działalności – od 2007 roku – FORUM TFI rokrocznie zwiększa zarówno liczbę tworzonych funduszy, jak i wartość ich aktywów.

Podstawowa działalność FORUM TFI obejmuje tworzenie oraz zarządzanie funduszami dedykowanymi i sekurytyzacyjnymi. Nowo utworzony 100. fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (FIZAN). FIZAN-y są podmiotami umożliwiającymi realizację zróżnicowanych celów biznesowych. Ze względu na indywidualne podejście do potrzeb inwestora – każda struktura wykorzystująca ten model jest projektowana w dużej mierze odrębnie. Najczęściej jednak funduszom tego typu przyświecają następujące cele:

  • stworzenie uniwersalnej platformy inwestycyjnej, pozwalającej na kontynuację rozwoju biznesu,
  • umożliwienie bezpiecznego i efektywnego transferu międzypokoleniowego majątku,
  • zapewnienie poufności prowadzonych operacji biznesowych,
  • w pewnych sytuacjach – umożliwienie pozyskania kapitału na finansowanie realizacji określonych projektów biznesowych.

Jak przekonuje Mateusz Sarapata – prezes zarządu FORUM TFI: „Dzięki naszemu prawie już 10-letniemu doświadczeniu, ale też wskutek współpracy z profesjonalnymi i wielokrotnie już sprawdzonymi partnerami, jesteśmy w stanie za każdym razem proponować naszym inwestorom innowacyjne i wyjątkowo efektywne produkty finansowe, uwzględniające oczywiście bieżące szanse i ryzyka rynkowe. Każdy z funduszy FORUM TFI tworzony jest w oparciu o konkretne aktywa naszych inwestorów oraz ich osobiste oczekiwania, preferencje i wybory – nie powielamy gotowych rozwiązań, lecz zawsze z udziałem inwestorów opracowujemy w pełni zindywidualizowane struktury.”.

FORUM TFI specjalizuje się głównie w funduszach dedykowanych i sekurytyzacyjnych, przy czym unikalność tworzonych konstrukcji ma swoje odzwierciedlenie także w przypadku tych drugich. W porównaniu z większością funduszy obecnych na rynku, produkty sekurytyzacyjne tego TFI mają unikatową konstrukcję. Jak tłumaczy Mateusz Sarapata:

„Nasza spółka zarządza głównie funduszami sekurytyzacyjnymi z określoną z góry minimalną stopą zwrotu. Fundusze te działają na zasadzie kwartalnych wykupów, podczas których wypłacany kapitał powiększany jest każdorazowo o odsetki naliczane według powyższej stopy, określanej jako ‘nie mniej niż’. To świetna alternatywa dla inwestycji w rynek kapitałowy i to bez względu czy panuje na nim hossa czy też bessa. Zysknetto – w tego rodzaju funduszach – waha się bowiem między 7% a 13% w skali roku, co w obecnych i niepewnych czasach jest atrakcyjną propozycją.”.

Przedstawiciele towarzystwa przekonują, że zarejestrowany niedawno 100. fundusz to dopiero początek aktywności biznesowej u progu 2016 roku. „Wraz z nadejściem nowego roku należy się spodziewać kolejnych naszych funduszy, a być może także – wejścia w nowy, do tej pory jeszcze niezagospodarowany segment. W końcu zbliżające się szybkimi krokami 10-lecie naszej działalności zobowiązuje.” – podkreśla Mateusz Sarapata.

FORUM TFI

Reklamy