Reklamy
Biznes

Gekoplast złożył w KNF prospekt emisyjny

Gekoplast, największy środkowoeuropejski producentpolipropylenowych płyt komórkowych, realizuje zapowiedź przejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmianie rynku notowań akcji nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.

– Złożenie prospektu emisyjnego nastąpiło po zarejestrowaniu przez sąd zmian w statucie spółki, uchwalonych przez akcjonariuszy podczas NWZ. Debiutu na Rynku Głównym GPW nie będzie poprzedzała emisja akcji, co jest zgodne z wolą akcjonariuszy. Jesteśmy w stanie rozwijać się dzięki środkom własnym i finansowaniu dłużnemu, a obecna wycena akcji na rynku NewConnect nie odzwierciedla wartości spółki – powiedział Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.

W ostatnich miesiącach spółka zakończyła ugodą jedyny istotny spór sądowy o wartości ponad 2,5 mln PLN, zamówiła nową linię produkcyjną, która właśnie jest instalowana (wzrost ogólnych mocy produkcyjnych o 16%, w segmencie płyt komórkowych o 28%) oraz sprzedała nieużytkowaną nieruchomość w Tarnowskich Górach (wpływ gotówkowy 2 mln PLN, księgowa strata 1 mln PLN). Prognoza finansowa na 2015 rok mówiła o blisko 90,5 mln zł przychodów i blisko 6,3 mln zł zysku netto (nie uwzględniając zdarzeń typu one-off). W okresie trzech kwartałów 2015 roku spółka zanotowała 65,0 mln PLN przychodów (+12,6% wobec analogicznego okresu 2014 r.) i wypracowała 7,3 mln PLN wyniku EBITDA (+34%). Zysk netto wzrósł w ujęciu rok do roku o 42%, przekraczając 4,2 mln PLN.

GEKOPLAST SA

Notowania GPW

Reklamy