Reklamy
Biznes

Geotrans z kolejnym kontraktem na Śląsku

Geotrans S.A, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, podpisał umowę z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na zagospodarowywanie osadów ściekowych. To kolejny ważny kontrakt pozyskany przez Spółkę w ostatnich miesiącach.

Umowa została zawarta na odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie. W ostatnich miesiącach Geotrans wygrał przetargi w Cieszynie, Katowicach i Wrocławiu (zagospodarowanie osadów) oraz Krotoszycach (rekultywacja terenów zdegradowanych). Spółka rozwija także segment ubocznych produktów spalania.

–  Cieszy nas podjęcie współpracy z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, kolejnym naszym ważnym Klientem. Sukcesywnie wygrywamy przetargi na odbiór komunalnych osadów ściekowych, ubocznych produktów spalania i rekultywację terenów, które niewątpliwie przyczyniają się do wysokiego wzrostu skali naszej działalności – uzupełnił Przemysław Weremczuk.

Nowe kontrakty znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. W okresie styczeń-marzec 2016 r. ich dynamika przekroczyła 300 proc. r/r. Sprzedaż Geotransu to 5,2 mln zł, wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,3 mln zł, przy rentowności 25 proc., a zysk netto wyniósł 1 mln zł (rentowność 19,9 proc.). Pozytywna sytuacja finansowa umożliwia dzielenie się zyskiem z Akcjonariuszami. Decyzją WZA z 30 czerwca jest przeznaczenie 1 mln zł na dywidendę (spośród 1,76 mln zł zysku netto za 2015 rok), co daje 0,2 zł na akcję.

Intencją Spółki jest rozwój w ujęciu nie tylko organicznym, ale i popartym akwizycjami. W czerwcu podmiot poinformował o nabyciu pakietu większościowego Kompanii Elektrycznej, firmy inżynieryjnej, dostarczającej usługi z zakresu z zakresu elektryki, teletechniki oraz automatyki. Transakcja umożliwi Geotransowi zbudowanie kompleksowej oferty dla podmiotów z sektora wodno-kanalizacyjnego i energetycznego. Z kolei w kwietniu 2016 r. Spółka podpisała wstępny dokument dotyczący nabycia od 30- 39,23 proc. akcji APANET S.A., Spółki prowadzącej działalność na rynku cleantech (systemy sterowania i kontroli zużycia mediów).

Geotrans S.A.

Reklamy