Biznes

Global Cosmed w całym 2015 r. zwiększył sprzedaż o ponad 31 proc

Global Cosmed, największy producent kosmetyków oraz chemiigospodarczej w Polsce, w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. osiągnął 226,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

To wzrost sięgający 31 proc. w stosunku do wyników 2014 r. Najwyższe w historii przychody Spółki to zasługa dynamicznie rosnącej liczby nowych odbiorców oraz niemieckiej spółki zależnej Global Cosmed domal. Zysk EBIT i netto na koniec 2015 r. wyniosły odpowiednio 6,9 i 4,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniosły 226,6 mln zł wobec 172,5 mln zł przed rokiem. Dynamiczna ekspansja zagraniczna, istotny wzrost krajowych przychodów oraz potencjał produkcyjny spółki zależnej to czynniki, dzięki którym Global Cosmed generuje wysoką sprzedaż. Poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego w Radomiu oraz akwizycję aktywów niemieckiego producenta domal wittol w dalszym ciągu będzie w stanie generować wzrosty i umacniać swoją pozycję rynkową.

– „Od lat systematycznie i konsekwentnie zwiększamy skalę prowadzonego biznesu. Dynamiczny wzrost przychodów pokazuje, że w sposób skuteczny wprowadzamy nowe produkty na rynek i równocześnie rozwijamy stałą współpracę z klientami.

Zarazem wpływ na poziom sprzedaży miały też przychody wygenerowane przez niemiecką spółkę Global Cosmed domal, która dzięki naszym działaniom uzyskała w roku 2015 rentowność. Wyjście na plus niemieckiej spółki będzie miało pozytywny wpływ na naszą sytuację finansową również w kolejnych okresach i jest przez to kolejnym czynnikiem, który pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – powiedziała Ewa Wójcikowska, prezes Global Cosmed S.A.

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w 2015 r. kształtował się na poziomie 6,9 mln zł (wobec 10,0 mln zł w 2014 r.), natomiast zysk netto wyniósł 4,3 mln zł (wobec 7,1 mln zł rok wcześniej).

-„Zyski za ubiegły rok były nieco niższe niż w 2014 r. Było to podyktowane znacznymi kosztami prowadzenia jednocześnie produkcji i inwestycji w Radomiu, a także kosztami związanymi z przejęciem oraz restrukturyzacją niemieckiej spółki. W tym roku nie przewidujemy już kosztów z tym związanych. Wkrótce oddamy do użytku główną część inwestycji – mieszalnię wyrobów płynnych. Dzięki niej nasze możliwości produkcyjne zwiększą się dwukrotnie, a nowe urządzenia zapewnią nam wyższą jakość produktów. Jednocześnie zwiększy się efektywność kosztowa.”  – powiedziała Pani Prezes.

Global Cosmed w całym 2015 r. skutecznie umacniał swoją pozycję rynkową. Spółka intensywnie zwiększaeksport i zdobywa nowe rynki zagraniczne. W efekcie udział przychodów generowanych poza Polską stanowi już 50 proc. całkowitej sprzedaży. Wartość eksportu wzrosła o 29,5 proc. i wyniosła 113,4 mln zł na koniec 2015 r.

Pod koniec ubiegłego roku, zgodnie z zapowiedziami i ustaleniami z listu intencyjnego, Global Cosmed S.A. podjął decyzję o sfinalizowaniu przejęcia spółki Global Cosmed Group. W styczniu 2016 r. Global Cosmed przejął kontrolę nad Global Cosmed Group. Formalnie transakcja zostanie sfinalizowana do końca maja, kiedy Global Cosmed obejmie dodatkową emisję akcji serii D, E i F.

Dzięki połączeniu sił, powstaje Grupa z mocną pozycją na rynku europejskim, działająca zarówno w sektorzemarek własnych, jak i private label. Połączenie umożliwi nie tylko wzmocnienie pozycji rynkowej obu firm i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału operacyjnego i kadrowego, ale pozwoli również na obniżenie kosztów działalności i usprawnienie procesu zarządzania. Uzyskane oszczędności będą mogły być przeznaczane na kolejne inwestycje w Grupie. Połączenie umożliwi jednocześnie osiągnięcie efektu synergii i da możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych kosztów.

GLOBAL COSMED

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com