Reklamy
Biznes

Globalne przychody Deloitte osiągnęły rekordowy poziom 36,8 mld dolarów

W minionym roku finansowym firma zatrudniła blisko 72 tys. nowych specjalistów, a liczba pracowników przekroczyła 244 tys. Firma doradcza Deloitte osiągnęła skumulowane przychody za rok obrotowy 2016 (zakończony 31 maja br.) w wysokości 36,8 mld dolarów. W porównaniu z 2015 r. oznacza to wzrost o 9,5 proc. w walucie lokalnej.

Firmy członkowskie Deloitte odnotowały wzrost we wszystkich sektorach działalności oraz wszystkich regionach. W omawianym czasie Deloitte wzbogacił się o prawie 72 tys. nowych pracowników, a poziom zatrudnienia sięgnął 244,4 tys. osób. Firma zainwestowała także 225 mln dolarów na całym świecie w inicjatywy społeczne i charytatywne.

„Osiągnięty przez nas wzrost odzwierciedla wartość i jakość świadczonych przez nas usług” – powiedział Punit Renjen, Prezes Deloitte Global. „Jesteśmy dumni z tego, że pomagamy klientom osiągać sukcesy w ich działalności na rynku globalnym w tak bardzo zmiennym środowisku i w obliczu szybkiego postęputechnologicznego. Cieszymy się, że nasze wsparcie zapewnia im możliwość właściwego funkcjonowania na globalnych rynkach finansowych”- dodał.

Wzrost we wszystkich sektorach i regionach
W minionym roku obrotowym Deloitte odnotował wzrost w zakresie całej działalności podstawowej, we wszystkich sektorach, branżach i regionach geograficznych. Rozwój został zanotowany w pięciu podstawowych obszarach działalności Deloitte: audycie, konsultingu, doradztwie finansowym, zarządzania ryzykiem oraz doradztwie prawno-podatkowym.

Największy wzrost dotknął usługi doradztwa z zakresu zarządzania ryzykiem, które dzięki zwiększeniu zapotrzebowania na usługi dotyczące ochrony przed cyberzagrożeniami oraz doradztwa regulacyjnego podniosły swą wartość aż o 22,5 proc. Z kolei przychody z usług konsultingowych wzrosły o 10,8 proc., głównie dzięki większemu zapotrzebowaniu na usługi zintegrowane, wspierające przekształcenia spowodowane wdrażaniem technologii cyfrowej na dużą skalę, wdrażanie systemów, zarządzanie zasobami ludzkimi i projekty strategiczne. Przychody z usług doradztwa prawno-podatkowego wzrosły o 10 proc. Jest to najlepszy wynik odnotowany od roku 2008, osiągnięty głównie dzięki, obserwowanemu już od sześciu lat, dwucyfrowemu wzrostowi przychodów Deloitte Legal.

Inwestycje technologiczne wspierają klientów
Klienci poszukują doświadczonych doradców, którzy pomogą im wprowadzić nowinki technologiczne i zarządzać przełomowymi zmianami. Aby spełnić te oczekiwania, Deloitte kontynuuje inwestycje strategiczne we wszystkich obszarach działalności, a oprócz tego rozwija takie dziedziny jak cybertechnologie, fuzje i przejęcia, analityka, crowdsourcing, sztuczna inteligencja, cloud computing, technologie cyfrowe i Internet Rzeczy.

Od 2008 roku Deloitte zainwestował ponad 650 mln dolarów w rozwiązania podnoszące jakość, spójność i przydatność audytów. Inwestycje te obejmują automatyzację, umożliwiającą symulowanie i przekształcanie rutynowo wykonywanych zadań oraz analitykę, dającą pełniejszy i głębszy wgląd w dane.

Rozwinięto także technologie i aktywa wykorzystywane do świadczenia usług finansowych, takie jak nowy projekt Financial Services Blockchain Lab w Irlandii, który umożliwia szybkie przechodzenie od koncepcji do prototypu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb danego klienta. System wsparcia Financial Crime Strategy & Response Network pomaga z kolei instytucjom finansowym w podejmowaniu działań strategicznych zapobiegających rosnącym zagrożeniom w formie prania pieniędzy, nadużyć czy korupcji.

Poza tym Deloitte utworzył światową sieć Centrów Cyberinteligencji, która oferuje rozwiązanie ułatwiające firmom ochronę, śledzenie i zabezpieczanie się przed coraz bardziej zaawansowanymi formami cyberzagrożeń. Eksperci Deloitte wykorzystują również technologię wizualizacji danych w działalności związanej z fuzjami i przejęciami, co ułatwia klientom analizę danych zebranych w procesie badania due diligence.

Oprócz tego wprowadzono aplikację crowdsourcingową dla przedsiębiorstw, która umożliwia im wykorzystanie informacji pochodzących od masowych użytkowników i zdobycie szczególnego rodzaju doświadczeń, które trudno jest symulować, współpracę przy opracowywaniu nowych produktów i pomysłów oraz projektowanie, budowę i testowanie nowych zasobów cyfrowych.

Deloitte niezmiennie inwestuje w rozwój nowych technologii i aktywów, których celem jest zaspokojenie potrzeb poszczególnych branż. Poza nowoczesnymi technologiami Deloitte koncentruje się na aliansach z dużymi, uznanymi organizacjami oraz nowymi, szybko rozwijającymi się firmami.

Jak przyciągnąć, zatrzymać i rozwinąć najlepsze talenty
W roku 2016 zatrudnienie w Deloitte, firmy obejmującej swoim zasięgiem ponad 150 krajów, zwiększyło się o 8,5 proc., co oznacza największy wzrost w ciągu trzech ostatnich lat. W ubiegłym roku podatkowym firma zatrudniła 71,8 tys. nowych fachowców, a liczba pracowników Deloitte w skali globalnej wynosi obecnie 244.400 osób.

Dowodem zaangażowania Deloitte w kształcenie kadry przywódczej jest niedawno otwarty w Singapurze czwarty oddział Deloitte University. Pozostałe mieszczą się w Westlake w Teksasie (dla USA), w La Hulpe w Belgii i w Chantilly we Francji (na region EMEA) oraz w Hajdarabadzie w Indiach.

„Niezależnie od tego czy rozwiązujemy problemy poszczególnych klientów czy kwestie społeczne, staramy się uwrażliwić naszych specjalistów na zewnętrzne skutki działań, jakie podejmują pracując w Deloitte. Jesteśmy przekonani, że świadomość celu, w połączeniu z kulturą ciągłego kształcenia, to podstawowy czynnik przyciągający talenty i pozwalający wykształcić silnych przywódców” – podkreślił Punit Renjen.

Oddziaływanie społeczneDążenie Deloitte do wprowadzania pozytywnych zmian na świecie wyraża się nie tylko w pracy wykonywanej na rzecz klientów, ale w podejmowanych lokalnie inicjatywach, których celem jest rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. W roku podatkowym 2016 eksperci przepracowali ponad 1,3 mln godzin jako wolontariusze, pomagając w realizacji inicjatyw społecznych. Ponadto sieć Deloitte przekazała ponad 75 mln dolarów organizacjom not-for-profit. W sumie szacunkowa wartość wkładu Deloitte przekracza 225 mln dolarów. „Jak zwykle robimy więcej niż się od nas oczekuje” – podsumował Punit Renjen. „Wykorzystujemy globalny zasięg, możliwości, doświadczenie i informacje, jakie posiada firma, by podnieść standard życia członków poszczególnych społeczności, skutecznie chronić środowisko i wspierać rozwój gospodarczy” – dodaje.

Deloitte

Reklamy