Reklamy
Biznes

GPW i PKP S.A. wspólnie o korzyściach płynących z funduszy REIT

Prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych oraz Jarosław Kołodziejczyk, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. rozmawiali o korzyściach, jakie obu podmiotom  przyniesie wprowadzenie na polski rynek funduszy REIT. Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad wprowadzeniem REIT-ów do krajowego porządku prawnego.

Fundusze REIT (Real Estate Investment Trust) to nowoczesna forma pośredniego inwestowania w nieruchomości, dostępna już w ponad 30 krajach. Działające w formie spółek akcyjnych REIT-y pozwalają na lokowanie kapitału w sektorze nieruchomości zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i indywidualnym.

Odznaczają się dużą wszechstronnością inwestycyjną, jednak ich głównym przedmiotem zainteresowania są nieruchomości komercyjne. PKP S.A. jako spółka zarządzająca ponad 100 tys. hektarów nieruchomości, z czego ok. 30% ma potencjał inwestycyjny  jest szczególnie zainteresowana możliwościami oferowanymi przez fundusze REIT.

– Jednym z założeń nowej strategii nieruchomościowej PKP S.A. jest zmiana podejścia do kluczowych, cennychnieruchomości. Zamiast je wyprzedawać  i konsumować jednorazowy zysk, PKP S.A. chce wnosić te nieruchomości do projektów, w których będzie jednym z inwestorów. Dzięki temu spółka  będzie czerpać zyskidługoterminowo. To może z jednej strony rozruszać polski rynek kapitałowy, z drugiej zaś stać się narzędziem do efektywnego zarzadzania potężnymi środkami, które  posiada PKP S.A.. Kolej zawsze była lokomotywą gospodarki i tak powinno być nadal. Oznacza to, że nie tylko gwarantujemy przewóz ludzi i towarów, budowę i utrzymanie dworców, ale jesteśmy także przedsiębiorstwem aktywnym, oferującym nowoczesne produkty na rynku finansowym.,  – powiedział Jarosław Kołodziejczyk, Członek Zarządu PKP S.A. odpowiedzialny za Pion Nieruchomości.

REIT-y mają być spółkami najmu nieruchomości komercyjnych. Co istotne,  mają być notowane na giełdzie, dzięki czemu przyczynią się do rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Spółki REIT będą zobowiązane do regularnego wypłacania dywidendy na poziomie co najmniej 80 proc. zysku. W ten sposób zasilą budżetpaństwa wpływami w postaci opodatkowania dywidend.

GPW docenia znaczenie REIT-ów. Mamy nadzieję, że dzięki REIT-om rozwiną się zarówno rynek nieruchomości, jak i giełda. Polskie prawo powinno umożliwić tworzenie REIT-ów także z innego powodu. Obecnie ponad 90 proc. nieruchomości komercyjnych w Polsce kontroluje kapitał zagraniczny, polski kapitał w zasadzie nie jest zaangażowany w rozwój krajowego rynku nieruchomości. Poza tym podmioty zagraniczne płacą przecież podatki poza granicami naszego kraju. Co równie ważne, inwestycje w nieruchomości, zwłaszcza komercyjne, dają obecnie jedne z najwyższych stóp zwrotu spośród wszystkich klas aktywów. To doskonały sposób na budowanie oszczędności długoterminowych, także na cele emerytalne – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.

Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace mające na celu wprowadzenie funduszy REIT do polskiego porządku prawnego. GPW i PKP S.A. planują nawiązanie długoterminowej współpracy  w zakresie wykorzystania REIT-ów.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Notowania GPW

Reklamy