Biznes

GPW wprowadza nowy kontrakt terminowy na akcje

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza do notowania od 4 marca br. nowy kontrakt terminowy. Dotychczas naGPW można było obracać kontraktami na akcje 27 firm. Po rozszerzeniu oferty notowanych będzie 28 kontraktów na pojedyncze akcje.

Kontrakty na akcje spółki Eurocash S.A. mają mnożnik 100 (na jeden kontrakt futures będzie przypadało sto akcji). Wszystkie notowane na GPW kontrakty akcyjne mają mnożnik 100 lub 1000. Wartość kontraktu obliczana jest jako iloczyn kursu kontraktu i mnożnika.

Decyzja o wprowadzaniu nowych kontraktów terminowych na pojedyncze akcje jest naszą odpowiedzią na rosnące zainteresowanie inwestorów. Rok 2015 był rekordowy pod względem wolumenu obrotu tymi instrumentami. Kontrakty na akcje cieszą się popularnością szczególnie w okresach zwiększonej zmienności na instrumentach bazowych. Pozwalają na osiąganie zysków zarówno w okresach wzrostów jak i spadków cen akcji spółek, które są instrumentem bazowym – powiedział Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu GPW.

Obrót kontraktami na pojedyncze akcje wspierany jest przez animatorów rynku – polskie
i zagraniczne instytucje finansowe. Dzięki kwotowaniom animatorów inwestorzy mogą w każdej chwili otworzyć i zamknąć pozycję, co znacząco podnosi bezpieczeństwo obrotu tymi instrumentami. Animatorami rynku dla kontraktów na akcje spółki Eurocash S.A. będzie Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Dzięki dźwigni finansowej (mniejsza wymagana kwota na rachunku niż wartość inwestycji) kontrakty na akcje pozwalają na osiąganie wysokich zysków – choć przy większym, niż w przypadku innych instrumentów finansowych, ryzyku inwestycyjnym. Kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane również przy zabezpieczaniu ryzyka strat na posiadanych w portfelu akcjach. Zachęcająca jest także niska wysokość prowizji od obrotu kontraktami terminowymi na akcje.

Kontrakty terminowe na akcje osiągnęły w 2015 roku rekordowe obroty – wolumen obrotu wyniósł 1.033.300 kontraktów, o ponad 78% więcej niż w 2014 r. W najbliższym czasie GPW planuje zwiększać liczbę spółek, na które dostępne będą kontrakty terminowe, oraz inne działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa tego rynku, a także dalszą edukację inwestorów.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com