Reklamy
Biznes

Grupa AB (GPW): Rekordowe wyniki po Q4 2015, program Rodzina 500+ spodziewanym impulsem

Grupa  AB,  największy  dystrybutor  IT  w  Europie  Środkowo-Wschodniej,  zanotowała  w  okresie  październik-grudzień  2015  roku (drugi  kwartał  roku  finansowego  2015/2016)  ponad  2,35  mld  PLN przychodów  (+13%  rok  do  roku).

Wynik  EBITDA,  po skorygowaniu  o  przypadające  na  ten  okres koszty  migracji  do  centrum  logistycznego  w  Magnicach  (zdarzenie  o  charakterze przejściowym), wzrósł szacunkowo o 9,0% rdr, do 40,1 mlnPLN. Analogicznie skorygowany zysk netto wzrósł o 2,2%, do 26,1 mln PLN. Należy przy okazji pamiętać o wysokiej bazie porównawczej, wynikającej z pozytywnych efektów realizacji długoterminowej strategii rozwoju Grupy AB.


…Więcej informacji w załączniku

Grupa AB

Reklamy