Biznes

Grupa Arctic Papier po I połowie 2016 roku

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za I połowę 2016 roku potwierdzają skuteczność obranej strategii. O konsekwentnej poprawie wyników świadczy m.in. wzrost EBITDA o 14,9% (z 116,9 mln zł do 134,4 mln zł) w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku.

Przychody za ten okres były o 2,8% wyższe i wyniosły 1,5 mld zł. W II kwartale 2016 roku wynik EBITDA Grupy Arctic Paper w segmencie papieru wzrósł do 29,4 mln zł, co oznacza poprawę o 29,2 mln zł w porównaniu z II kwartałem 2015 roku. Wynik EBITDA za I półrocze 2016 roku wzrósł o 34 mln zł, w ujęciu rok do roku, osiągając wartość 60,2 mln zł.

Wyniki z wyłączeniem Rottneros

Bez uwględniania Rottneros, przychody ze sprzedaży za II kwartał wyniosły 539,6 mln zł, a za całe I półrocze 2016 osiągnęły poziom 1129,4 mln zł. Oznacza to, że nastąpiła poprawa w porównaniu z analogicznymi okresami 2015 roku (kiedy to przychody wyniosły odpowiednio 513,6 mln zł i 1076,7 mln zł i). Wzrost EBITDA o 34 mln zł (I półrocze) i o 29,2 mln zł (II kwartał) to kolejne dowody na stabilny początek 2016 roku.

Rynek wysokiej jakości papieru graficznego, zarówno powlekanego, jak i niepowlekanego, w I półroczu nadal się kurczył, notując spadek o 5,4% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym oraz o 6,6% w porównaniu z II kwartałem 2015 roku. W porównaniu z 2015 r. Arctic Paper utrzymał wolumeny i ceny wysokiej jakości papieru na finansowo korzystnym poziomie, zachowując swoją silną pozycję na tym niszowym rynku.

Per Skoglund, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Arctic Paper, tak skomentował pierwszą połowę 2016 roku: „Na stabilny wynik wpływ miał szereg czynników, m.in. skuteczne działania w ramach Programu Poprawy Rentowności 2105/2016. Na szczególną uwagę zasługuje skoncentrowanie się na zwiększaniu efektywności i większej elastyczności organizacyjnej. Szczególnie cieszą nas efekty programu osiągnięte przez zakłady w Szwecji”. Per Skoglund dodał również, że „Pomimo nadal trudnych warunków rynkowych, pierwszy okres bieżącego roku był dla nas satysfakcjonujący. Jednocześnie kurs dolara do walut europejskich nadal kształtuje się na niekorzystnym dla nas poziomie.”

Przychody ze sprzedaży papieru w II kwartale były o 8,4% wyższe w porównaniu z II kwartałem 2015 roku, a za I półrocze 2016 o 4,9% wyższe, niż za ten sam okres w 2015 roku. Przychody na tonę wzrosły odpowiednio o 8% w porównaniu z II kwartałem 2015 roku i o 1% w porównaniu z ubiegłym półroczem, m.in. dzięki skutecznej strategii cenowej.

Całkowity wolumen produkcji w II kwartale 2016 r. wyniósł 158 tys. ton – czyli  był wyższy o 4,6% niż w analogicznym okresie 2015 roku. Wolumen produkcji w I półroczu 2016 roku był natomiast wyższy o 0,7% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Wyniki z uwzględnieniem Rottneros

Na poziomie skonsolidowanym na wyniki Grupy wpłynęły ceny celulozy, ze względu na posiadane większościowe udziały w Rottneros AB. Dobre wyniki Rottneros, w obliczu spadających cen celulozy, zawdzięcza głównie programowi rozwoju „Agenda 500” oraz osiągniętej dzięki niemu zwiększonej wydajności. O jakości programu świadczy ustanowienie nowego rekordu produkcji w II kwartale: 100 tys. ton.

Nowa struktura finansowania

Trwają zaawansowane prace związane z potencjalnymi  zmianami w strukturze finansowania Grupy. Ich głównym celem jest osiągnięcie trwałej i stabilnej sytuacji finansowej, oraz zapewnienie ulepszonej struktury środków pieniężnych Grupy, charakteryzującej się większym stopniem elastyczności.

„Naszym celem jest osiągnięcie stabilności finansowej, przy jednoczesnym utrzymaniu mobilności i szybkości reagowania niszowego podmiotu. Jesteśmy przekonani, że na tym skomplikowanym rynku nasze przewagi konkurencyjne będą się nadal umacniać i przyczyniać się do uzyskiwania stabilnych wyników. Zmiana struktury finansowania ma kluczowe znaczenie w długoterminowym planie dla Grupy Arctic Paper i mamy nadzieję, że uda nam się ją wdrożyć w 2016 roku” – powiedział Per Skoglund, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.

ARCTIC PAPER S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com