Reklamy
Biznes

Grupa Audi po I półroczu 2016: rosnąca wydajność w wymagającym otoczeniu

  • Koncern zwiększa sprzedaż i przychody ze sprzedaży
  • Przed uwzględnieniem wydatków nadzwyczajnych, wskaźnik operacyjnej rentowności ze sprzedaży wyniósł 8,8 procent Szef Audi, Rupert Stadler, podkreśla: „ rozważnie wykorzystujemy zyski płynące z naszej podstawowej działalności, otwierając jednocześnie kolejne, ważne z punktu widzenia naszej strategii pola, istotne dla przyszłościfirmy”
  • Axel Strotbek, członek zarządu Audi AG ds. finansów, dodaje: „mamy zamiar zwiększyć wydajność we wszystkich obszarach, by móc finansować zmianę technologiczną”

Rosnąca na całym świecie sprzedaż i dobre dane finansowe: od początku roku, koncern z Ingolstadt oddał do rąk klientów ponad 950 000 samochodów marki Audi i zwiększył swe przychody do poziomu 30,1 mld euro. W tym samym czasie, przed uwzględnieniem wydatków nadzwyczajnych, zysk operacyjny koncernu wyniósł 2,7 mld euro. Operacyjna rentowność ze sprzedaży, również przed uwzględnieniem wydatków nadzwyczajnych: 8,8 procent. Wydatki nadzwyczajne obciążają wynik kwotą 265 mln euro.

„Na przekór wielu wyzwaniom, w pierwszym półroczu roku 2016 dowiedliśmy siły naszych działań biznesowych” – mówi Rupert Stadler, prezes zarządu Audi AG. „Biznesowe podstawy naszej działalności są bardzo mocne. Zaczynamy również działalność na nowych polach, otwierających przed nami takie przyszłościowe tematy jak cyfryzacja. Inwestujemy w produkty trwałe i tworzymy odpowiedzi na pytania związane z miejską mobilnością.”

Ciągły wzrost sprzedaży samochodów Audi, podkreśla atrakcyjność marki. Od stycznia do czerwca tego roku, koncern z Ingolstadt oddal do rąk klientów 953 218 samochodów, o 5,6 procent więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego (2015 r.: 902 272). Cztery pierścienie odnotowały wzrost sprzedaży w Europie, w Chinach i w USA, czyli na trzech najważniejszych dla koncernu rynkach. Do dobrych wyników finansowych przyczynił się zwłaszcza zwiększony popyt na nowe generacje modeli Audi A4 i Audi Q7.

Przychody koncernu ze sprzedaży, w połowie roku wyniosły 30 mld 134 mln euro (2015: 29 mld 784 mln). Zysk operacyjny koncernu przed odliczeniem wydatków nadzwyczajnych wyniósł 2 mld 666 mln euro (2015 r.: 2 mld 914 mln), co odpowiada operacyjnej rentowności ze sprzedaży rzędu 8,8 procent (w 2015 r.: 9,8 procent).

Spadek w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku bierze się między innymi z wysokiego poziomu zobowiązań finansowych oraz z efektów związanych z wahaniami kursów walut. W drugiej połowie roku, koncern uruchamia nową fabrykę w Meksyku.

Wliczając wydatki nadzwyczajne w wysokości 265 mln euro, zysk operacyjny koncernu Audi po pierwszym półroczu 2016 wyniósł 2 mld 401 mln euro (w 2015 r.: 2 mld 914 mln), a operacyjna rentowność ze sprzedaży 8,0 procent (w 2015 r.: 9,8 procent). Do puli wydatków nadzwyczajnych zalicza się rezerwy finansowe w wysokości 133 mln euro, przeznaczone na ewentualne działania związane z możliwymi usterkami poduszek powietrznych marki Takata. Ponadto Audi zwiększyło o 132 mln euro zabezpieczenie finansowe na działania techniczne, sprzedażowe oraz na ryzyka prawne, związane z jednostką napędową V6 3.0 TDI.

Na wyniku finansowym koncernu odbił się również nieprzewidywalny rozwój światowego rynku stóp procentowych, w postaci negatywnych, jednorazowych efektów. Z uwagi na tego typu sytuacje, w pierwszych sześciu miesiącach br., przedsiębiorstwo wypracowało zysk przed opodatkowaniem w wysokości 2 mld 190 mln euro (w 2015 r.: 3 mld 150 mln). Po opodatkowaniu, zysk koncernu wyniósł 1 mld 682 mln euro (w 2015 r.: 2 mld 429 mln). Wpływy pieniężne netto wzrosły w pierwszym półroczu do poziomu 2 mld 085 mln euro (w 2015 r.: 1 mld 747 mln), a płynność finansowa netto wzrosła do 17 mld 150 mln euro (w 2015 r.: 16 mld 420 mln).

Axel Strotbek, członek zarządu Audi AG ds. finansów i IT, mówi: „wykorzystujemy siłę finansową koncernu Audi i budujemy przyszłość korzystając z wypracowanych przez siebie środków. W drugiej części roku, dodatkowo zwiększymy wydatki związane z naszymi zobowiązaniami.” Inwestycje w środki trwałe, od stycznia do czerwca zamknęły się kwotą 1 mld 238 mln euro. Cztery pierścienie planują zamknięcie roku 2016 kwotą wydaną na inwestycje w środki trwałe w wysokości ponad 3 mld euro. „Aby obrany przez nas kurs w kierunku innowacji iinwestycji był bezpieczny, podniesiemy wydajność we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa” – podkreśla Strotbek.

Od stycznia do czerwca br., w najważniejszych, strategicznych obszarach działalności, Audi zatrudniło około 600 nowych pracowników. Do końca roku, liczba ta wzrośnie do około 1200 ekspertów. Poza tym, przedsiębiorstwo zwiększy
o dziesięć procent ilość miejsc kształcenia. Już we wrześniu, w fabrykach w Ingolstadt i Neckarsulm, około 800 młodych ludzi rozpocznie naukę zawodu.

W podsumowaniu rocznym, Grupa Audi zamierza po raz kolejny wykazać zwiększoną liczbę sprzedanych samochodów. W zależności od warunków koniunkturalnych oraz wahań kursów walut, przedsiębiorstwo liczy również na niewielki wzrost
przychodów ze sprzedaży. W przypadku operacyjnej rentowności ze sprzedaży przed odliczeniem wydatków nadzwyczajnych, odzwierciedlającej bieżącą kondycję  firmy, koncern zakłada uzyskanie wartości mieszczących się w docelowych granicach od ośmiu do dziesięciu procent. Przy uwzględnieniu wydatków nadzwyczajnych, Audi przewiduje wypracowanie wartości nieco poniżej granic docelowych.

Audi

Reklamy