Reklamy
Biznes

Grupa Inpro rozpoczyna rok od dużej liczby wydań

Grupa Kapitałowa Inpro podsumowała wyniki sprzedażowe za pierwszy miesiąc
2016 roku. W styczniu br. zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 23 umów. W tym czasie wydała aż 70 lokali, czyli o 62% więcej niż rok wcześniej.

Grupa Inpro w styczniu br. podpisała 23 umowy netto. Z tego spółka Inpro zrealizowała sprzedaż netto na poziomie 16 lokali, a spółka zależna Domesta  na poziomie 7 lokali. Dla porównania w analogicznym okresie minionego roku Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż 39 mieszkań i domów (w rozumieniu umów przedwstępnych netto).

Jednocześnie Grupa Inpro w pierwszym miesiącu 2016 roku wydała łącznie 70 mieszkań
i domów. To o 62% więcej niż w tym samym okresie 2015 r. kiedy wydano klientom 43 lokale.

Firma Inpro

Reklamy