Reklamy
Biznes

Grupa Jaguar S.A. z bardzo dobrymi perspektywami na 2016 r

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem nieruchomościami gruntowymi, budową domów oraz rewitalizacją kamienic, z sukcesem realizuje projekt inwestycyjny budowy apartamentów w Gdyni. Emitent przeprowadzi także na przełomie lutego i marca 2016 r. emisję akcji serii D.

Realizowany przez Spółkę projekt inwestycyjny o nazwie „Kamienna Góra Lipowa” to kompleks 9-ciu ekskluzywnych apartamentów znajdujących się w dwóch kamienicach, które są położone w jednej z najdroższych dzielnic Gdyni oraz całego Trójmiasta. Łączna powierzchnia oferowanych mieszkań wynosiła ponad 710 m2. Grupa Jaguar S.A. podpisała już umowy sprzedaży na 70% oferowanej powierzchni mieszkaniowej. Planowany termin odbioru lokali został przewidziany na 2 kw. 2016 r. Emitent zamierza kontynuować realizowanie projektów w obszarze rewitalizacji kamienic, bowiem ten segment biznesowy pozwala osiągać satysfakcjonujące rentowności. Zakończenie inwestycji w Kamiennej Górze będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w tym roku.

„Pomimo trwających jeszcze prac udało nam się sprzedać ponad 70% tej inwestycji. Znacząco wpłynie to na wynik finansowy Spółki w 2016 roku, ponieważ tych wpływów nie widać jeszcze w Rachunku Zysków i Strat z uwagi na fakt podpisywania jak dotąd tylko umów przedwstępnych. Specyfika tego projektu, w którym jedna budowa obejmuje dwie kamienice, a jest to często związane z pewną logiczną kolejnością prowadzenia prac, spowodowała, że termin oddania całej inwestycji nieznacznie nam się przesunie. Teraz już wiemy, że przy remoncie stanu zastanego zawsze napotyka się jakieś niespodzianki. Oba budynki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej, co nieco komplikuje proces remontu, chociaż prawdę mówiąc współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdyni przebiega wzorcowo. Spółka zamierza kontynuować ten segment biznesowy. Zgłaszają się do nas właściciele  kamienic przeznaczonych do rewitalizacji, a my obecnie prowadzimy intensywne rozmowy dotyczące zakupu budynków w kilku lokalizacjach.” – komentuje  Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Grupa Jaguar S.A. przeprowadza obecnie emisję akcji serii D, która jest realizowana zgodnie z postanowieniami Uchwał podjętych przez NWZA Spółki w dniu 27.10.2015 r. Jest to emisja z zachowaniem prawa poboru dla Akcjonariuszy Emitenta w stosunku 1:5, a cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł za szt. Dzień ustalenia prawa poboru przypadał na 23.11.2015 r. Zapisy na akcje serii D będą przyjmowane w dniach od 17 lutego do 8 marca 2016 r. Grupa Jaguar S.A. planuje tym samym podnieść kapitał zakładowy z dotychczasowej kwoty 121.382,30 zł do wysokości nie większej niż 728.293,80 zł.

„Cel emisji to po pierwsze zasilenie kapitału obrotowego, który Spółka zamierza wykorzystać na zakup kolejnych kamienic przeznaczonych do remontu. Po drugie, ta emisja to ukłon w stronę inwestorów, którzy przy cenie emisyjnej równej nominalnej mogą znacząco poprawić sobie średnią cenę zakupu. Wczoraj rozpoczęły się zapisy na akcje i liczymy, że zakończą się one sukcesem. Zależy nam też na zwiększeniu ilości akcji, a kolejnym krokiem będzie praca nad wzrostem ich wartości. W mojej opinii, dzisiejsza cena akcji nie odzwierciedla wartości naszego majątku, nie mówiąc już o ich wycenie dyskontującej nasze know-how oraz plany rozwoju.” – zakończył Wieczorkowski.

Grupa Jaguar S.A. wypracowała w 2015 r. zysk netto w wysokości 35 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 1.931 tys. zł. Spółka realizuje obecnie kilka projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości gruntowych, m.in. w Zdradzie, Odargowie i Sznurkach. W tej ostatniej inwestycji Emitent prowadzi również sprzedaż całorocznych domów rekreacyjnych. Grupa Jaguar S.A. rozwija także działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym, która jest realizowana przez spółkę zależną – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów.

Grupa Jaguar S.A.

Reklamy