Reklamy
Biznes

Grupa Lubawa: 240,2 mln PLN przychodów po czterech kwartałach 2015 r.

Grupa Kapitałowa LUBAWA zaprezentowała wyniki finansowe za czwarty kwartał 2015 r. Od października do grudnia wypracowała 58,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost na poziomie 26% rdr. Przychody podmiotu dominującego w Grupie, Lubawy S.A., wyniosły w tym okresie 26 mln PLN rosnąc 11% rdr.

W ujęciu narastającym przychody Grupy Lubawa ukształtowały się na poziomie 240,2 mln PLN, czyli o 1,7% wyższym w stosunku do 2014 r. Skonsolidowany wynik netto po czterech kwartałach wyniósł 2,2 mln PLN i odnotował spadek w porównaniu do 10,8 mln PLN rok wcześniej. Jak wyjaśnia Zarząd, na efektywność działalności w analizowanym okresie wpływ miała przede wszystkim konieczność odbudowy pozycji rynkowej po pożarze, który w listopadzie 2014 r. dotknął jedną ze spółek zależnych. Ograniczone moce produkcyjne wpłynęły na poziom oraz rentowność sprzedaży w segmentach tkanin i materiałów reklamowych.

– W minionym roku nasze starania skupiliśmy na jak najszybszej odbudowie utraconych mocy przerobowych. W tym czasie zmuszeni byliśmy do korzystania z usług i półproduktów kooperantów zewnętrznych, co wygenerowało wyższe koszty i wpłynęło na decyzje zakupowe naszych klientów o zapatrzeniu się na zeszłoroczny sezon poza Grupą Lubawa. Większość maszyn udało nam się pozyskać już w pierwszym półroczu 2015 r., jednak ze względu na sezonowość produkcji naszych dwóch największych spółek, wpływ podjętych działań na wyniki finansowe w trzecim oraz w czwartym kwartale był ograniczony – tłumaczy Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Sprzedaż zewnętrza największego segmentu tkanin, za który odpowiada Miranda, wyniosła w czterech kwartałach 2015 r. 98,1 mln PLN i była niższa o 3,2% rdr. Z uwagi na niższy poziom przychodów oraz zwiększone koszty produkcji, wynik segmentu (ze sprzedaży na zewnątrz Grupy) narastająco kształtował się na ujemnym poziomie 6,2 mln PLN, co stanowi znaczną różnicę względem 3,7 mln dodatniego wyniku na koniec 2014 r. Sprzedaż poza Grupę w zakresie materiałów reklamowych, w której największy udział ma Litex Promo, wyniosła w ubiegłym roku 85,4 mln PLN, czyli o 2,8% mniej, niż w roku poprzednim. Przełożyła się również na 0,9 mln PLN straty, co oznacza spadek względem 5,8 mln PLN zysku po czterech kwartałach 2014 r.

– Spółki Miranda i Litex Promo prowadzą obecnie wzmożone działania handlowe mające na celu odzyskanie utraconej części rynku, a także pozyskanie nowych odbiorców. Oba podmioty poszerzają ofertę produktową o wyroby gotowe skierowane zarówno do odbiorców biznesowych, jak i klientów indywidualnych, rozwijają również nowe kanały sprzedaży, przede wszystkim on-line, dedykowane dla obu grup odbiorców. Z satysfakcją obserwujemy pierwsze efekty podejmowanych działań sprzedażowych – dodaje Marcin Kubica.

Po czwartym kwartale 2015 r. znaczny wzrost przychodów odnotował segment sprzętu specjalistycznego. Sprzedaż zewnętrzna segmentu wyniosła 43,9 mln PLN, co oznacza 25,3% wzrostu rdr. Wynik segmentu (ze sprzedaży na zewnątrz Grupy) ukształtował się na poziomie 2,2 mln PLN, czyli o 144% wyższym w stosunku do 0,9 mln PLN rok wcześniej.

Jednostkowe przychody podmiotu dominującego w Grupie (spółki Lubawa S.A.) w 2015 r. wyniosły 52,3 mln PLN (+27% rdr). Zysk netto na poziomie 2,9 mln PLN był zbliżony do wyniku z 2014 r.

Źródło: Grupa Lubawa

Notowania LUBAWA

Reklamy