Reklamy
Biznes

Grupa Otmuchów publikuje wyniki za 2015 r.

Grupa Otmuchów, producent słodyczy, słonych przekąsek oraz wyrobów śniadaniowych w segmencie marki prywatnej w Polsce, ogłosiła wyniki finansowe za 2015 rok. W zeszłym roku Spółka osiągnęła zysk EBITDA i netto na poziomie odpowiednio 17,7 i 3,8 mln zł, przy 241,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. W okresie tym Grupa z sukcesem realizowała strategię ekspansji zagranicznej.

W całym 2015 r. sprzedaż Grupy Otmuchów wyniosła 241,9 mln zł (wobec 279,8 mln zł), a zysk EBITDA 17,7 mln zł (w porównaniu do 24,4 mln zł). Na poziomie netto Spółka osiągnęła 3,8 mln zł w porównaniu z 9,2 mln zł w analogicznym okresie 2014 r.

– Trudne warunki rynkowe i niekorzystne dla nas zmiany w polityce zakupowej niektórych sieci handlowych, wpłynęły na osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe za cały 2015 rok.   Staramy się to rekompensować wzrostem sprzedaży eksportowej, która istotnie się zwiększyła. – powiedział Mariusz Popek, prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Dzięki intensywnym działaniom eksportowym, w całym 2015 roku udział eksportu w sprzedaży wzrósł w Grupie do 19% (+ 4,1 p.p.), natomiast w samym IV kwartale 2015 r. do 20%. W wartościach bezwzględnych sprzedażeksportowa na koniec 2015 r. wyniosła 46,0 mln zł (wobec 41,7 mln zł rok wcześniej) i była najwyższa w historiifirmy. Najważniejsze rynki zagraniczne to Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, ale i również Azja, gdzie sytuacja rynkowa rozwija się dla Spółki korzystnie.

Intencją Spółki jest poprawa wyników poprzez inwestycje w obszary strategiczne i kluczowe dla rozwoju. Inwestycje rozwojowe planowane na najbliższy rok będą obejmować modernizacje i zakup nowych linii technologicznych. Istotnym założeniem jest zwiększenie udziału w przychodach nowych projektów, które z perspektywy Grupy mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki.

– Wierzę, że dzięki przewidzianym inwestycjom osiągniemy maksymalną efektywność w kluczowych segmentach działania Spółki, a w wybranych kategoriach produktowych uzyskamy pozycję wybitnie konkurencyjnego producenta. – powiedział Prezes

ZPC Otmuchów

Reklamy