Reklamy
Biznes

Grupa Otmuchów weryfikuje strategię rozwoju

Producent słodyczy, słonych przekąsek i wyrobów śniadaniowych wprowadził zmiany do założeń strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej, ogłoszonych pod koniec marca 2016 roku. Najważniejsze założenie zweryfikowanej strategii to przeprowadzenie dezinwestycji w ograniczonym zakresie. Oznacza to sprzedaż aktywów produkcyjnych wyłącznie w obszarze pellet i prażynek. 
W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Otmuchów ogłosiła aktualizację strategicznych kierunków rozwoju, które miały na celu koncentrację na trzech kluczowych obszarach działalności: żelkach, batonach i produktach śniadaniowych. Pozostałą część majątku, zgodnie z założeniami wcześniejszej strategii, miał objąć proces dezinwestycji.
W październiku nowo powołany zarząd zweryfikował strategię rozwoju oraz dalsze perspektywy Spółki. Kluczową zmianą w założeniach strategicznych będzie ograniczony proces sprzedaży aktywów produkcyjnych. Ma on obejmować dwie spółki zależne: Jedność Sp. z o.o. i Aero Snack Sp. z o.o., produkujące prażynki i pellety. PWC Odra, dotychczas przeznaczona na sprzedaż, ma pozostać w Grupie Kapitałowej.
„Naszym celem jest efektywne rozwijanie Grupy, oferującej szeroką gamę tradycyjnych i nowoczesnych wyrobów. W dalszym ciągu będziemy koncentrować się na segmentach strategicznych, które zostały zidentyfikowane w marcowej strategii. Jednocześnie nie będziemy sprzedawać m.in. Odry. Naszym zdaniem Odra jako markahandlowa stanowi wyjątkowe i szczególne aktywo, a jej rozwój przełoży się bezpośrednio na wzrost sprzedaży oraz wartość Grupy.

Równolegle pracujemy nad rozwojem strategicznych produktów i nowymi obszarami, z których będziemy mogli wypracowywać dodatkowe zyski. Rynek wymaga od nas dostosowywania się do nowych rozwiązań technologicznych – powiedział Przemysław Danowski, Prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Zaktualizowana strategia poza tym zakłada poprawę rentowności Spółki poprzez dywersyfikację kanałów sprzedaży, w tym rozwój eksportu oraz utrzymanie istotnej roli biznesu w obszarze sprzedaży B2B oraz Private Label.
Kluczową rolę ogrywać będą inwestycje w rozwój istniejących segmentów produktowych i pozyskiwanie zupełnie nowych, zaawansowanych technologicznie produktów.
Grupa Otmuchów S.A.
Reklamy