Reklamy
Biznes

Grupa Progres podsumowała I półrocze 2016 roku

Blisko 260 projektów z czego ponad jedna trzecia realizowana znowymi klientami. Blisko 65 mln złotych przychodu, co oznacza ponad 47% wzrost względem ubiegłego roku. Grupa Progres, jeden z największych polskich podmiotów branży usług HR podsumowała I półrocze 2016 roku.

– W I półroczu 2016 roku osiągnęliśmy ponad 47% wzrost przychodów względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Rośniemy dwa razy szybciej niż cała branża usług HR, której średni wzrost szacowany jest na ok. 20%. To niewątpliwie efekt trafionych, strategicznych decyzji podjętych już jakiś czas temu. Konsekwentnie rozwijamy wąskie specjalizacje w ramach linii biznesowych obejmujących pracę tymczasową, rekrutacje stałe i doradztwo, poszerzając też ofertę usług o dodatkowe funkcjonalności – komentuje Piotr Zając, Prezes Zarządu Grupy Progres.

Rekordowe półrocze i przebudowa

Grupa Progres działa w branży usług HR od kilkunastu lat, systematycznie zwiększając swoje udziały w rynku. Okres od stycznia do czerwca bieżącego roku okazał się rekordowym w historii firmy pod kilkoma względami.Wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży wyniosła w nim 64,7 mln zł wobec 44,04 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tempo wzrostu jest więc wyraźnie szybsze niż całej branży usług HR w Polsce. Tym samym wzrósł również prognozowany na cały rok poziom przychodów firmy, który wynosi obecnie 130 mln zł.

W I półroczu firma realizowała projekty dla blisko 260 klientów, z czego blisko 35% stanowiły nowe podmioty i jest to także historyczny przyrost. Ostatnie 6 miesięcy było też intensywne dla Grupy Progres ze względu na przebudowę struktury organizacyjnej. Kontynuacja rozwoju wąskich specjalizacji w ramach wydzielonych linii biznesowych pozwoliła jednak nie tylko osiągnąć znacznie większy wolumen sprzedaży, ale także uruchomić dodatkowe usługi.

– Rozszerzyliśmy naszą ofertę o kilka dodatkowych rozwiązań i obszarów aktywności, które z jednej strony odpowiadają wyzwaniom dzisiejszego rynku, z drugiej strony czynią ofertę bardziej kompleksową. Rozwijamy obszar rekrutacji wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w oparciu o contracting i interim management, co jest pewnym novum na polskim rynku. Intensyfikujemy też działania związane z projektami międzynarodowymi, czyli rekrutacją cudzoziemców do pracy w Polsce. Jeszcze w tym roku otworzymy swój oddział na Ukrainie, aby zacieśnić współpracę z tym rynkiem.

Rozbudowujemy też komórkę payroll-u, czyli outsourcingu kadrowo – płacowego oraz usługi doradcze w tym zakresie – dodaje Piotr Zając, Prezes Zarządu Grupy Progres.

Wizja konsolidacji rynku

Rynek usług HR jest dzisiaj bardzo rozproszony, a według ostatnich danych funkcjonuje na nim już blisko 6 tysięcy podmiotów. Często są to małe, nawet jednoosobowe agencje, którym coraz trudniej jest rywalizować na dzisiejszym rynku. Eksperci prognozują więc silny trend konsolidacyjny, którego efektem będą liczne przejęcia czy fuzje, a także upadłości podmiotów nie radzących sobie na coraz trudniejszym rynku.

– Mimo, że ciągle powstają nowe podmioty, to konsolidacja branży HR-owej już się zaczęła i będzie się nasilać. Małe firmy, którym trudno jest dzisiaj rywalizować na rynku coraz częściej poszukują partnerów posiadających szerszą ofertę i bardziej rozbudowane struktury. Stykamy się z tym zjawiskiem bezpośrednio. Tylko w ciągu kilku ostatnich miesięcy zakupiliśmy kilka zewnętrznych kontraktów. Pojawia się też duża liczba zapytań dotyczących strategicznej współpracy i z pewnością jeszcze w tym roku kilka takich procesów przeprowadzimy. Zamierzamy nawet stworzyć specjalną komórkę, która zajmie się procesami akwizycji w tym obszarze – dodaje Piotr Zając, Prezes Zarządu Grupy Progres.

Według prognoz Grupy Progres rynek usług HR będzie szedł w kierunku agencji mających zdolność do  sprawnego i szybkiego transferowania pracowników, także spoza UE, a działalność ograniczona do lokalnego rynku będzie stawała się coraz trudniejsza. Przyszłość należeć będzie do podmiotów oferujących bogaty wachlarz usług, także w obszarze kadr i płac. Będzie też rosło znaczenie konsultingu.

Dynamiczny rynek pracy

Rynek pracy w ostatnich kilku latach przeszedł bardzo duże zmiany. Jeszcze w 2013 roku występowało wysokie bezrobocie, relatywnie duża emigracja zarobkowa, obserwowaliśmy nawet obniżki wynagrodzeń w niektórych sektorach. Dzisiaj zdecydowaną przewagę na rynku ma pracownik, co rodzi nowe potrzeby i wyzwania wśród pracodawców. Firmy mają problemy ze znalezieniem pracowników na lokalnych rynkach, niejednokrotnie muszą więc sięgać po pracowników z zagranicy (obecnie głównie w obszarze pracy tymczasowej, chociaż rośnie znaczenie rekrutacji cudzoziemców na stanowiska specjalistyczne). Według ekspertów Grupy Progres zapowiadane podniesienie płacy minimalnej niewiele zmieni w silnych gospodarczo ośrodkach, gdzie stawki i tak przewyższają już minimum. Może to się jednak negatywnie odbić na regionach słabiej rozwiniętych. Na rynku zauważalny będzie dalszy wzrost wynagrodzeń i trend ten będzie się nasilał. Jest to o tyle istotne, że dynamika wzrostu płac w Polsce jest znacznie wyższa niż w Europie Zachodniej.

Najszybciej rosnąć będą wynagrodzenia pracowników wykwalifikowanych, np. inżynierów czy informatyków, co jest bezpośrednio powiązane z ogromnym popytem na pracę ze strony firm. W dużych ośrodkach regionalnych, jak Kraków, Wrocław czy Trójmiasto wciąż obserwujemy duże inwestycje sektora BPO/SSC. Sporo dzieje się także w przemyśle, w którym dominują oczywiście Dolny i Górny Śląsk oraz Wielkopolska. W tych regionach powstaje bardzo dużo nowych i atrakcyjnych miejsc pracy, co utrwala trend migracji wewnętrznych w Polsce – z mniejszych miejscowości do większych. Umacnia się pozycja i rośnie znaczenie Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa Progres

Reklamy