Reklamy
Biznes

Grupa ROBYG: kolejny zakup ziemi w Warszawie za kwotę około 29 mln zł

Grupa ROBYG zawarła ostateczną umowę nabycia działki o powierzchni ok. 3,5 ha w warszawskiej dzielnicy Bemowo. Łączna cena netto za nieruchomość wynosi około 29 mln zł. Oznacza to finalizację przedwstępnej umowy z czerwca 2015 roku. Łącznie z zakupionymi działkami dodatkowy teren zwiększy potencjał Miasteczka ROBYG Young City o 1600 lokali mieszkalnych. Działka zlokalizowana jest w atrakcyjnej dzielnicy Warszawy, nieopodal obecnie realizowanej inwestycji.

„ROBYG skupia się na rozbudowie banku ziemi zarówno w Gdańsku, jak i w Warszawie, aby w swobodny sposób móc prowadzić działalność deweloperską, dzięki stałemu dostępowi do terenów w interesujących dzielnicach. Kupno 12 terenów inwestycyjnych w 2015 i 2016 roku umożliwi spółce realizację ambitnego planu, który zakłada sprzedaż 2600 lokali w całym 2016 roku. Przy utrzymaniu obecnych tendencji rynkowych oraz uruchomienia inwestycji we Wrocławiu wydaje się to być bardzo prawdopodobne. Warto podkreślić, że już w samym pierwszym kwartale 2016 roku spółka zakontraktowała rekordową liczbę 727 lokali, dzięki czemu utrzymała wysoką pozycję w branży” – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG osiągnęła w 2015 roku przychody w wysokości 480 mln zł (615 mln zł przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć). Zysk ekonomiczny netto spółki wyniósł ponad 100 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 82 mln zł, co oznacza wzrost o 75% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

„Finalizacja zakupu ziemi w Warszawie – w dzielnicy Bemowo – jest rezultatem konsekwentnego rozbudowywania banku ziemi zgodnie z preferencjami klientów. Ponadto rozszerzanie działalności spółki o nowe dzielnice, w tym Mokotów, Ursus oraz Pragę to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Stolicy, którzy poszukują atrakcyjnych cenowo lokali o wysokim standardzie, które jednocześnie znajdują się wkorzystnych komunikacyjnie lokalizacjach” – dodał Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Ponadto Grupa ROBYG opublikowała prognozy finansowe na 2016 rok. Spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 115 mln zł oraz uznanie w przychodach łącznie około 2800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne Grupy ROBYG i około 1200 w ramach projektów joint venture.
ROBYG SA planuje przeznaczyć ponad 52 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2015 rok – czyli 0,20 zł naakcję co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Grupy. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi obecnie prawie 7% wartości rynkowej akcji ROBYG SA.

ROBYG SA – w rezultacie rewizji rocznej portfeli indeksów – weszła w skład indeksu giełdowego mWIG40 po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2016. Ponadto Grupa ROBYG została włączona do indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.

W 2015 i 2016 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku 12 terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 230 mln zł:
na warszawskim Bemowie, 3 działki o łącznej powierzchni ponad 7,8 ha, które pozwolą na wybudowanie ok. 1600 lokali mieszkalnych i komercyjnych;
w warszawskim Ursusie, działkę o łącznej powierzchni około 5,3 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1000 mieszkań;
w gdańskiej dzielnicy Morena, działkę o łącznej powierzchni około 2,0 ha, która pozwoli na wybudowanie około 530 mieszkań;
w gdańskiej dzielnicy Zaspa, działkę o łącznej powierzchni około 1,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 280 mieszkań;
w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz,  4 umowy nabycia działek o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1040 mieszkań;
na warszawskim Wilanowie, działkę o łącznej powierzchni około 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 650 lokali;
w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni około 0,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 180 mieszkań.
w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni ponad 1 ha, która pozwoli na wybudowanie około 260 mieszkań.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:
ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 w wysokości 0,11 zł na akcje, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie

Grupa ROBYG

Reklamy