Reklamy
Biznes

Grupa ROBYG: kontraktacja w pierwszym półroczu 2016 wyniosła 1375 lokali

W pierwszym półroczu 2016 Grupa ROBYG zakontraktowała 1375 lokali netto (po uwzględnieniu rezygnacji). Wobec analogicznego okresu 2015 roku, spółka osiągnęła wzrost kontraktacji o 21,6%. Zarząd Grupy ROBYG planuje utrzymać tę tendencję w drugiej połowie roku i – w obliczu sprzyjającej sytuacji rynkowej – w całym 2016 roku osiągnąć wynik ponad 2600 lokali netto.

W samym drugim kwartale 2016 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 648 lokali netto (po uwzględnieniu rezygnacji). Wynik ten oznacza wzrosto 8,5% lokali w stosunku do analogicznego okresu roku 2015. Wówczas spółka osiągnęła wynik kontraktacji na poziomie 597 lokali. W ciągu całego 2015 roku Grupa zakontraktowała rekordową w swojej historii liczbę 2333 mieszkań, z czego 1131 w pierwszym półroczu.

„Wieloletnie działania Grupy ROBYG mające na celu stabilny rozwój spółki i realizację strategicznych założeń po raz kolejny przynoszą wymierne efekty – pierwsze półrocze 2016 roku spółka zamknęła z wynikiem 1375 zakontraktowanych mieszkań. Liczba ta w całym ubiegłym roku wyniosła 2333 lokali, co oznacza, że przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki i tendencji rynkowych realny jest wzrost firmy rok do roku na poziomie 10%. Stała tendencja wzrostowa liczby kontraktacji i przekazań lokali znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych wynikach finansowych Grupy ROBYG – ma również przełożenie na rosnącą wartość spółki” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W dniu 28 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy ROBYG zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok. Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,20 zł naakcję, co łącznie daje ponad 52 mln zł. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi obecnie prawie 7% rynkowej wartości akcji ROBYG SA.

„Perspektywiczne planowanie oraz rozbudowa banku ziemi w Warszawie i Gdańsku w przemyślany sposób wpływa na wzrost potencjału dalszego rozwoju i poszerzania działalności, co jest to niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku deweloperskim. W planach spółki na 2016 rok jest osiągnięcie kontraktacji na poziomie ponad 2600 lokali netto. Jest to możliwe do zrealizowania dzięki bogatej ofercie mieszkań w portfolio ROBYG, które cieszą się niesłabnącą popularnością w wyniku wyczucia potrzeb rynkowych i precyzyjnego doboru terenów inwestycyjnych” – dodał Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG opublikowała prognozy finansowe na 2016 rok. Spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 115 mln zł oraz uznanie w przychodach łącznie około 2800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne Grupy ROBYG i około 1200 w ramach projektów joint venture.

W I kwartale 2016 roku przychody Grupy ROBYG osiągnęły ok. 123 mln zł (156 mln zł wliczając przychody z projektów joint venture). Oznacza to wzrost o 62% wobec analogicznego okresu w 2015 roku. Zysk netto Grupy wyniósł około 14 mln, natomiast zysk operacyjny sięgnął 20 mln zł.

ROBYG SA – w rezultacie rewizji rocznej portfeli indeksów – weszła w skład indeksu giełdowego mWIG40 po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2016. Ponadto Grupa ROBYG została włączona do indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.
W 2015 i 2016 roku Grupa ROBYG do tej pory nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 370 mln zł. W tym w 2016 nabyła:

w gdańskiej dzielnicy Letnica, działkę o powierzchni 6,3 ha, która umożliwi wybudowanie około 2500 lokali;
w warszawskiej dzielnicy Wola, działkę o łącznej powierzchni 2,5 ha, która umożliwi wybudowanie około 800 lokali;
w warszawskiej dzielnicy Mokotów, 2 działki o łącznej powierzchni 1,8 ha, które umożliwią budowę ponad 300 mieszkań;
na warszawskim Ursynowie, działkę o powierzchni 1,5 ha, która pozwoli na wybudowanie ok. 400 lokali mieszkalnych;
w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni ponad 1 ha, która pozwoli na wybudowanie około 260 mieszkań;

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie

Grupa ROBYG

Reklamy