Biznes

Grupa ROBYG: polityka dywidendy dotycząca zysków za lata 2016-2017 została zatwierdzona

Rada Nadzorcza Grupy ROBYG zatwierdziła zaproponowaną przezZarząd politykę dywidendy zysków za lata 2016-2017. Przyjęty plan umożliwia przeznaczenie 65%-80% skonsolidowanego zysku netto Grupy na wypłatę dywidendy.

Decyzja podyktowana jest bardzo dobrą kondycją finansową spółki oraz chęcią dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości każdorazowo będzie podejmowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w odniesieniu do sprawozdaniafinansowego za dany rok obrotowy.

Ponadto Grupa ROBYG opublikowała prognozy finansowe na 2016 rok. Spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 115 mln zł oraz uznanie w przychodach łącznie około 2800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne Grupy ROBYG i około 1200 w ramach projektów joint venture.

„W 2015 roku Grupa ROBYG przekazała rekordową liczbę około 2050 lokali, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na osiągane wyniki. Ponadto zgodnie z opublikowanymi prognozami spółka zamierza dalej zwiększać skalę działalności zarówno wolumenowo, jak i na poziomie zysku operacyjnego. Potencjał wzrostu w Grupie ROBYG jest bardzo duży, a pozycja gotówkowa bardzo dobra, tym bardziej uzasadnione jest dzielenie się tym sukcesem z akcjonariuszami. Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza – akceptując postulaty Zarządu – uważają, że obowiązkiem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest – jeśli istnieje taka możliwość –wypłacanie dywidendy, co też Grupa ROBYG realizuje od debiutu na GPW w 2010 roku” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG – wraz z jednostkami współkontrolowanymi przez Grupę – planuje rozpoznać w przychodach za 2015 rok około 2050 lokali, co stanowi wzrost liczby uznań w przychodach o 23% w stosunku do 2014 roku. Spółka w całym 2015 roku zakontraktowała również rekordową w swojej historii liczbę 2333 lokali netto w Warszawie i Gdańsku – liczba ta wzrosła o 10% wobec 2014 roku.

Grupa ROBYG osiągnęła po 3 kwartałach 2015 roku przychody w wysokości 335 mln zł (404 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture) wobec 284 mln zł w analogicznym okresie roku 2014. Narastająco po trzech kwartałach 2015 Zysk netto Grupy ROBYG wyniósł za trzy kwartały 2015 roku 65 mln zł i wzrósł o 165,6% w stosunku do porównywalnego okresu 2014 roku, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 83 mln zł.

W 2015 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku 12 terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 230 mln zł:

  • na warszawskim Bemowie, 3 działki o łącznej powierzchni ponad 7,8 ha, które pozwolą na wybudowanie ok. 1600 lokali mieszkalnych i komercyjnych;
  • w warszawskim Ursusie, działkę o łącznej powierzchni około 5,3 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1000 mieszkań;
  • w gdańskich dzielnicach Morena i Zaspa, 2 działki o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 815 mieszkań;
  • w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz,  4 umowy nabycia działek o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1040 mieszkań;
  • na warszawskim Wilanowie, działkę o łącznej powierzchni około 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 650 lokali;
  • w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni około 0,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 180 mieszkań.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 w wysokości 0,11 zł na akcje, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
  • ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
  • z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie

Grupa ROBYG

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com