Biznes

Grupa ROBYG wyemitowała obligacje serii S o rekordowej wartości 100 mln zł

W dniu 25 lipca 2016 Grupa ROBYG wyemitowała – w ramach emisjiprywatnej – obligacje niezabezpieczone serii S o łącznej wartości 100 mln zł. Jest to największa emisja obligacji w historii spółki, jednocześnie o najdłuższym okresie zapadalności – ma ona na celu zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności deweloperskiej. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot.

Emisja dokonana została na bardzo korzystnych warunkach, co odpowiada przyjętej przez Zarząd strategii dotyczącej poziomu i kosztów zadłużenia. Termin wykupu obligacji serii S przypada na 25 lipca 2021 roku.

„Grupa ROBYG jest solidnym partnerem zarówno dla klientów nabywających lokale, jak i dla instytucjifinansowych, które regularnie współpracują z Grupą. Rekordowa wysokość emisji obligacji – aż 100 mln zł – jednocześnie o najdłuższej zapadalności w historii spółki, jest związana z optymalizacją pozyskiwania środków na prowadzenie bieżącej działalności deweloperskiej. Poszerzanie oferty lokali zarówno pod względem nowych terenów inwestycyjnych, jak i uruchamiania kolejnych etapów w dobrze znanych projektach Grupy ROBYG wymaga finansowania, które dopasowywane jest każdorazowo do potrzeb, ale także warunków rynkowych tak, aby było jak najkorzystniejsze z punktu widzenia obsługi długu. Grupa ROBYG po raz kolejny korzysta z instrumentu, jakim są obligacje, które do tej pory cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i tym razem także zostały one uplasowane z nadsubskrybcją. Wierzę, że pozyskane środki przyczynią się do dalszego rozwoju Grupy , co pozwoli niezwykle swobodnie planować kolejne posunięcia związane z dążeniem do zakontraktowania ponad 2 600 lokali w 2016 roku oraz utrzymania wzrostu w kolejnych latach przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W pierwszym półroczu 2016 Grupa ROBYG zakontraktowała 1375 lokali netto (po uwzględnieniu rezygnacji), co oznacza, że wobec analogicznego okresu 2015 roku, spółka osiągnęła wzrost kontraktacji o 21,6%. W H1 2016 spółka przekazała nabywcom około 1135 lokali w Warszawie i Gdańsku, a liczba przekazań wzrosła o 106% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Grupa ROBYG opublikowała prognozy finansowe na 2016 rok. Spółka zakłada planowany skonsolidowany zyskoperacyjny na poziomie 115 mln zł oraz uznanie w przychodach łącznie około 2800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne Grupy ROBYG i około 1200 w ramach projektów joint venture.

W I kwartale 2016 roku przychody Grupy ROBYG osiągnęły ok. 123 mln zł (156 mln zł wliczając przychody z projektów joint venture). Oznacza to wzrost o 62% wobec analogicznego okresu w 2015 roku. Zysk netto Grupy wyniósł około 14 mln, natomiast zysk operacyjny sięgnął 20 mln zł.

ROBYG SA – w rezultacie rewizji rocznej portfeli indeksów – weszła w skład indeksu giełdowego mWIG40 po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2016. Ponadto Grupa ROBYG została włączona do indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.

W 2015 i 2016 roku Grupa ROBYG do tej pory nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 370 mln zł. W tym w 2016 nabyła:

w gdańskiej dzielnicy Letnica, działkę o powierzchni 6,3 ha, która umożliwi wybudowanie około 2500 lokali;
w warszawskiej dzielnicy Wola, działkę o łącznej powierzchni 2,5 ha, która umożliwi wybudowanie około 800 lokali;
w warszawskiej dzielnicy Mokotów, 2 działki o łącznej powierzchni 1,8 ha, które umożliwią budowę ponad 300 mieszkań;
na warszawskim Ursynowie, działkę o powierzchni 1,5 ha, która pozwoli na wybudowanie ok. 400 lokali mieszkalnych;
w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni ponad 1 ha, która pozwoli na wybudowanie około 260 mieszkań;

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

ze skonsolidowanego zysku netto za 2015 w wysokości 0,20 zł na akcję, co stanowiło około 64,5% skonsolidowanego zysku netto
ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie

ROBYG SA

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com