Reklamy
Biznes

Grupa ROBYG zakontraktowala 727 lokali w I kwartale 2016 r.

Grupa ROBYG w I kwartale 2016 roku osiągnęła rekordowy poziom 727 zakontraktowanych lokali netto w Warszawie i Gdańsku, z uwzględnieniem rezygnacji. Tym samym jest to najlepszy kwartalny wynik w historii. W porównaniu z analogicznym okresem w 2015, spółka zanotowała wzrost o 36%. W całym 2016 roku Grupa zakłada osiągnięcie kontraktacji na poziomie około 2600 lokali.

„W I kwartale 2016 Grupa ROBYG zakontraktowała 727 lokali co oznaczawzrost w stosunku do poprzedniego roku o 36%. Zarząd planuje utrzymać tendencję wzrostową – zakładane jest rozpoczęcie budowy ponad 3500 mieszkań w 2016, a posiadany przez Grupę bank ziemi i lokale w oferciezabezpieczają możliwości dostarczenia na rynek około 10 000 lokali. W całym 2015 roku natomiast, Grupa ROBYG zakontraktowała rekordową w swojej historii liczbę 2333 mieszkań. Dodatkowo, satysfakcjonujące wyniki finansowe za 2015 oraz liczba rozpoczętych inwestycji świadczą o dobrej kondycji spółki. Tym bardziej przy rozbudowaniu banku ziemi w Warszawie i Gdańsku Zarząd liczy, że – przy zachowaniu obecnych tendencjina rynkach – w całym 2016 roku kontraktacja wzrośnie i wyniesie około 2600 mieszkań” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.
Grupa ROBYG osiągnęła w 2015 roku przychody w wysokości 480 mln zł (615 mln zł przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć).

Zysk ekonomiczny netto spółki wyniósł ponad 100 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 82 mln zł, co oznacza wzrost o 75% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ponadto Grupa ROBYG opublikowała prognozy finansowe na 2016 rok. Spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 115 mln zł oraz uznanie w przychodach łącznie około 2800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne Grupy ROBYG i około 1200 w ramach projektów joint venture.

ROBYG SA planuje przeznaczyć ponad 52 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2015 rok – czyli 0,20 zł naakcję co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Grupy. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi obecnie prawie 7% wartości rynkowej akcji ROBYG SA.

ROBYG SA – w rezultacie rewizji rocznej portfeli indeksów – weszła w skład indeksu giełdowego mWIG40 po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2016. Ponadto Grupa ROBYG została włączona do indeksu spółek dywidendowych WIGdiv.

W 2015 i 2016 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku 12 terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 230 mln zł:
na warszawskim Bemowie, 3 działki o łącznej powierzchni ponad 7,8 ha, które pozwolą na wybudowanie ok. 1600 lokali mieszkalnych i komercyjnych;
w warszawskim Ursusie, działkę o łącznej powierzchni około 5,3 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1000 mieszkań;
w gdańskiej dzielnicy Morena, działkę o łącznej powierzchni około 2,0 ha, która pozwoli na wybudowanie około 530 mieszkań;
w gdańskiej dzielnicy Zaspa, działkę o łącznej powierzchni około 1,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 280 mieszkań;
w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz,  4 umowy nabycia działek o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1040 mieszkań;
na warszawskim Wilanowie, działkę o łącznej powierzchni około 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 650 lokali;
w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni około 0,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 180 mieszkań.
w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni ponad 1 ha, która pozwoli na wybudowanie około 260 mieszkań.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 w wysokości 0,11 zł na akcje, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie.

Grupa ROBYG

Reklamy