Reklamy
Biznes

Grupa Work Service przekroczyła w 2015 r. 2 mld przychodów i zapowiada nowe cele na lata 2016 – 17

Grupa Kapitałowa Work Service zanotowała w całym 2015 r. ponad 2 mld skonsolidowanych przychodów, co stanowi wzrost o 22% r/r. Zysk netto Grupy pod koniec ubiegłego roku wyniósł 41,4 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) przekroczył 91,5 mln. W dobie rynku pracownika i wzmożonego zapotrzebowania na usługi personalne, spółka zapowiada wejście w nowy etap dynamicznego rozwoju organicznego, opartego na integracji usług i sprzedaży międzynarodowej.

– Ostatnie 3 lata to czas dynamicznego rozwoju Work Service zarówno pod względem geograficznym, jak i w ramach specjalistycznych linii biznesowych. Dzisiaj nasze spółki są obecne w 17 krajach, a Grupa jest  liderem na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, którego wartość w 2015 roku była szacowana na 3,38 miliarda euro. Już 44% naszych przychodów generowanych jest za granicą i rośniemy dwukrotnie szybciej niż rynek usług personalnych w regionie CEE – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Przed nami otwierają się nowe perspektywy i możliwości rozwoju. Zarówno w Polsce jak i w całym naszym regionie mamy do czynienia z umacniającym się rynkiem pracownika, a także coraz większym zapotrzebowaniem przedsiębiorców na wykwalifikowane kadry. Jest to element rynkowy, który wpływa na ogromny popyt na usługi personalne. Dlatego w 2016 i 2017 roku planujemy postawić na integrację działań, digitalizację i większe wykorzystanie synergii w całej Grupie, aby zapewnić klientom w  Europie jeszcze łatwiejsze dotarcie do pracowników. Dostępne w Grupie zaplecze technologiczne, know-how i największa baza kandydatów będą stanowiły podstawę do dynamicznego wzrostu organicznego. Chcemy nadal rosnąć ponad dwukrotnie szybciej niż rynek, co będzie prowadziło nas do długofalowego celu, jakim jest  wejście do pierwszej piątki firm świadczących usługi HR w Europie – dodaje Maciej Witucki.

2015 – rok zmian i wytyczania nowych rekordów

Rok 2015 był dla Grupy Work Service okresem przełamywania wielu nowych granic. Po raz pierwszy w historii Grupa przekroczyła poziom 2 mld przychodów, co oznacza wzrost na poziomie 22% r/r. Również na poziomiewyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) została przekroczona bariera 100 mln złotych. Zysk netto (bez kosztów jednorazowych) wyniósł 60,09  mln zł, zaś całkowity zysk netto przekroczył 41 mln zł. Koszty jednorazowe były związane z budowaniem struktur na nowych rynkach dla spółek wysokomarżowych, akwizycjami oraz utrzymującymi się różnicami kursowymi. Jednocześnie lider rynku usług HR w regionie osiągnął rekordowe poziomy zatrudnienia dla swoich klientów. W przeliczeniu na pełne etaty ponad 40 tysięcy osób znalazło zatrudnienie dzięki Work Service.

– 2015 rok był dla Work Service okresem strategicznych decyzji i umacniania pozycji rynkowej. W wyniku akwizycji, we wrześniu do Grupy dołączyły dwie wysokomarżowe spółki z Grupy CRS, co pozwoliło wejść na rynek belgijski. Uruchomiliśmy procesy sprzedażowe dedykowane dla międzynarodowych Blue Chipów. Dokonaliśmy inwestycji w spółki wysokomarżowe, które działają w nowych krajach. W ubiegłym roku rozpoczął się również proces dual listingu, który doprowadził do wejścia Work Service na London Stock Exchange. Dziś jesteśmy pierwszą polską firmą notowana na dwóch parkietach jednocześnie, w Warszawie i Londynie – mówi Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.

W firmie nastąpiła także zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu. Po wielu latach, założyciele i właściciele Work Service, Tomasz Misiak i Tomasz Hanczarek, przekazali stery Maciejowi Wituckiemu, menedżerowi z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, który będzie prowadził firmę ku dalszemu rozwojowi.

Nowe otwarcie w dobie rynku pracownika

W 2016 i 2017 roku Work Service zgodnie z przyjętymi celami biznesowymi planuje postawić na integrację i budowanie przewag konkurencyjnych na międzynarodowych rynkach, w oparciu o zbudowanie największego zaplecza rekrutacyjnego w regionie. Grupa chce wykorzystywać szeroką gamę usług, które oferują spółki działające w jej ramach (Antal, Enloyd, IT Kontrakt czy Exact Systems) i intensyfikować działania sprzedażowe tak, by móc jednemu klientowi oferować pakiet kompleksowych usług HR. Spółka zwiększy także swoją aktywność w przetargach międzynarodowych, aby pracować dla jednego klienta w kilku krajach jednocześnie. Takie podejście pozwoli na osiąganie organicznych wzrostów na wszystkich rynkach, na których działa Grupa Work Service. – Wchodzimy na nową ścieżkę rozwoju. Chcemy stanowić most pomiędzy firmami a kandydatami. W dobie rynku pracownika dostęp do odpowiednich kadr będzie stanowić jedno z kluczowych wyzwań dla prowadzenia biznesu. Mamy ambicję, aby za sprawą wzmożonej integracji i przy osiągnięciu maksymalnych efektów synergii, stać się wiodącym rekruterem i pracodawcą w tej części Europy – podsumowuje Maciej Witucki.

Grupa Kapitałowa Work Service

Reklamy