Biznes

Haitong jednym z organizatorów pierwszej europejskiej emisji obligacji skarbowych w juanach

Haitong Securities pełnił rolę współorganizatora w transakcji emisji 3-letnich obligacji denominowanych w chińskich juanach, o wartości nominalnej 3 mld juanów (ok. 1,7 mld złotych) przeprowadzonej przez polskie Ministerstwo Finansów w sierpniu tego roku. To pierwsza emisja obligacji w tej walucie (tzw. Panda Bonds) przeprowadzona przez kraj europejski.

Celem emisji było pozyskanie środków na zabezpieczenie wydatków z budżetu państwa w 2016 roku. Polska to drugi na świecie (po Korei) i pierwszy w Europie emitent rządowy tzw. obligacji „Panda”. Rentowność obligacji wyemitowanych przez polski rząd wyniosła 3,4 proc. Jednocześnie zawarta została zabezpieczająca transakcja swapowa, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłeprzepływy związane z obsługą i wykupem obligacji.

– Polskie obligacje przetarły szlak dla krajowych i europejskich emitentów. Tak dla rządu, jak i potencjalnie dla firm prywatnych lub firm z udziałem Skarbu Państwa, może być to bardzo ważny impuls zachęcający w przyszłości do pozyskiwania finansowania dłużnego od inwestorów azjatyckich – mówi Bartłomiej Dmitruk, Senior Country Officer, Haitong Bank, Oddział w Polsce. – Tego typu transakcje najlepiej pokazują pozytywne, praktyczne konsekwencje coraz bliższej współpracy między rynkami finansowymi w Polsce i Chinach, którąGrupa Haitong aktywnie wspiera – dodaje.

Haitong Bank od wielu lat angażuje się w wysiłki i inicjatywy rządowe w Polsce, a także aktywnie uczestniczy jako doradca dla Skarbu Państwa. Podczas czerwcowej wizyty prezydenta Chin – Xi Jinping w Polsce, Haitong podpisał porozumienie o współpracy z warszawską Giełdą Papierów Wartościowych. Zakłada ono m.in. wymianęinformacji na temat sytuacji na rynkach kapitałowych, w celu wspierania ich rozwoju.

Jak poinformował Wiceminister finansów Piotr Nowak, do końca 2016 r. możliwa jest druga emisja obligacji na rynku chińskim, również o wartości 3 mld juanów.

—–

Spółka Haitong Securities jest jednym z czołowych banków inwestycyjnych i brokerów papierów wartościowych w Chinach. Została założona w 1988 roku. Jest jedną z pierwszych firm zajmujących się pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi w Państwie Środka i obecnie rozwija jedną z największych sieci w Chinach kontynentalnych. Działalność biznesowa Haitong obejmuje m.in. pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, usługi bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami (asset management), obrót kontraktami terminowymi oraz inwestycje funduszy Private Equity. W 2007 roku akcje Haitong (600837.SH) zadebiutowały na giełdzie w Szanghaju.

Haitong Bank jest pierwszym globalnym uczestnikiem rynków kapitałowych z właścicielem wywodzącym się z Azji, prowadzącym na taką skalę działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej w Polsce. Posiadanie właściciela takiego jak Haitong jest ważnym wyróżnikiem na polskim rynku – umożliwia wykorzystanie jego doświadczenia brokerskiego zdobytego na giełdach w Chinach, a także wysokiej kapitalizacji Grupy. Haitong wypełnia ważną niszę w usługach bankowości inwestycyjnej w Polsce, budując most między rynkami Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.

HAITONG BANK

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com