Reklamy
Biznes

HORTICO S.A. rozważa wypłatę dywidendy zaliczkowej

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, będzie chciała zmienić swój Statut i upoważnić Zarząd do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Decyzję w tej sprawie podejmą Akcjonariusze Spółkipodczas najbliższego NWZA, które odbędzie się w dniu 23.04.2016 r.

Zgodnie z przedstawionym projektem Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, jej Zarząd będzie miał prawo do wypłaty Akcjonariuszom zaliczkina poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środkiwystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej. HORTICO S.A. zanotowała w 2015 r. jednostkowy zysk netto w kwocie ponad 539 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży przekraczających 81 mln zł. Emitent dzielił się wypracowanym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami w latach 2014-2015.

„Chcemy kontynuować realizację przyjętej przez Spółkę zasady wypłaty dywidendy i podzielić się wypracowanym zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Zmiana Statutu pozwoli nam na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Dzięki temu będziemy mogli przeznaczyć na ten cel znacznie wyższe środki. Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra i posiadamy odpowiedni poziom gotówki, który umożliwia nam realizowanie planu rozwoju Grupy Kapitałowej.” – ocenia Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

Artur Górski
HORTICO S.A.

Reklamy