Biznes

ABC Data będzie publikować szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. wychodzi naprzeciw oczekiwaniomrynku kapitałowego i stawia na transparentną politykę informacyjną. Począwszy od lipca br. Zarząd Spółki co miesiąc będzie przekazywać do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody zesprzedaży Grupy.

Publikacja przez spółkę szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w danym okresie jest bardzo istotną informacją dlaanalityków i inwestorów. Pozwala na ocenę bieżącej sytuacji spółki oraz stopnia realizacji założonych celów, co ma istotne przełożenie nadecyzje inwestycyjne. Spółki giełdowe są zobligowane do publikacji wyników finansowych co kwartał, jednak niewielu emitentów decyduje się na przekazywanie informacji wynikowych częściej niż w raportach okresowych. ABC Data jest pierwszą spółką z branży dystrybutorów sprzętu IT, która zdecydowała się na informowanie rynkuo swoich comiesięcznych przychodach.

Decyzja o publikacji szacunkowych przychodów ze sprzedaży Grupy jest uwarunkowana przede wszystkim otwartą polityką informacyjną ABC Daty – mówi Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data S.A. – To też odpowiedź na sygnały ze strony inwestorów, żeby tego typu informacje były publikowane częściej niż raz na kwartał. Jestesmy spółką transparentną, dlatego zapewniamy dostęp do pełnej i rzetelnej informacji na temat sytacji ABC Daty dla rynku. Wierzę, że nasza decyzja spotka się z pozytywnym odbiorem wśród naszych obecnych akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów – dodaje Ilona Weiss.

W raporcie bieżącym z dnia 8 lipca 2016 roku po raz pierwszy opublikowane zostały szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data. Wyjątkowo zaprezentowano dane sumaryczne za drugi kwartał br., aby umożliwić akcjonariuszom i inwestorom odniesienie przekazanych danych do okresów historycznych.

Informacje o przychodach będą publikowane 6-ego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca i będą zawierały dane za miesiąc poprzedni. ABC Data będzie przekazywać dane w raportach bieżących, które są publikowane między innymi na stronie www spółki.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ABC Data w drugim kwartale 2016 roku wyniosły 1 186 mln PLN.

ABC Data S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com