Biznes

IMS notuje 2,12 mln zysku w I poł. 2016 r. i 20-proc. wzrost lokalizacji abonamentowych

Spółka IMS, lider rynku marketingu sensorycznego, zakończył I połowę 2016 r. notując 20,82 mln zł skonsolidowanych przychodów, 4,17 mln zł EBITDA i 2,12 zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Spółka w szybkim tempie generowała gotówkę  – przepływy pieniężne netto wyniosły 5,74 mln zł.

Grupa IMS stawia głównie na rozwój usług świadczonych w modelu abonamentowym. W I połowie tego roku liczba obsługiwanych lokalizacji abonamentowych wyniosła 11,294 i była o 20% większa niż przed rokiem. W trakcie 12 miesięcy Grupa pozyskała łącznie 1,363 lokalizacji w których świadczy abonamentowe usług audio i wideo, oraz 491 lokalizacji dla usług aroma.

„Umowy abonamentowe to w większości długoletnie kontrakty, które gwarantują nam wysoką lojalność klienta i stałe, pewne źródło przychodów. Dynamiczny wzrost w tym zakresie, to filar naszej strategii na kolejne lata” – powiedział Michał Kornacki, prezes IMS S.A. W I połowie roku przychody abonamentowe stanowiły 46% wszystkich przychodów Grupy.

„Zgodnie z przedstawionymi celami średnioterminowymi dla Grupy zakładamy, że w 2017 r. pozyskamy 2 tys. takich lokalizacji, rok później – 2,5 tys. lokalizacji, a w 2019 roku aż 3 tysiące nowych lokalizacji w których będziemy świadczyć różne usługi w modelu abonamentowym. Żeby osiągnąć te cele, inwestujemy obecnie w nasz zespół i działania komunikacyjno – marketingowe” – podkreślił Piotr Bielawski, wiceprezes IMS S.A.

Inwestycje w rozwój przekładają się na koszty działalności operacyjnej, które wzrosły o 23% w skali roku. To efekt tego, że Grupa zwiększa zespoły IT oraz sprzedażowe, a także prowadzi bardziej intensywne działania edukacyjno – marketingowe.

„Zarówno polski, jak i europejski rynek marketingu sensorycznego są mocno rozdrobnione i słabo zagospodarowane.  Mają olbrzymi potencjał, który chcemy maksymalnie wykorzystać, dlatego dziś inwestujemy, żeby rosnąć znacznie szybciej w kolejnych latach” – wyjaśnił prezes Kornacki.

Na europejskie rynki IMS wchodzi m.in. ze swoimi partnerami – takimi firmami jak LPP, czy CCC, które powierzają mu obsługę swoich zagranicznych partnerów. W kwietniu IMS podpisał bardzo ważną umowę na mocy której od lipca br. świadczy usługi abonamentowe spółkom z Grupy Orsay w 11 krajach.

Ciekawe projekty realizuje również spółka IMS r&d. W I połowie roku zrealizowała m.in. projekt w Dubai Aquarium. Polska spółka stworzyła dla niego dedykowaną aplikację, która opisuje wszystkie gatunki zebrane w oceanarium, a także dostarczyła sprzęt, dzięki któremu goście obiektu mogą z niej korzystać (specjalne monitory z zainstalowanym podświetleniem LED).

Dzięki swojemu modelowi biznesowemu IMS sprawnie generuje gotówkę. Umożliwia to regularne dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. W połowie maja Zarząd zweryfikował politykę dywidendową Spółki. Wcześniej zakładała ona przeznaczanie dla akcjonariuszy przynajmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku przypadającego na jednostkę dominującą. Zgodnie z nową polityką będzie to co najmniej 60 proc.

Wartość dywidendy z zysku za zeszły rok wyniosła 23 groszy za akcję, wobec 8 groszy w roku 2014. Stopa dywidendy za 2015 rok to aż 8,75%. W maju spółka opublikowała cele średnioterminowe Grupy Kapitałowej IMS na lata 2017 – 2019 oraz prognozę finansową na rok 2016.

Po analizie wyników półrocznych Zarząd podtrzymał prognozę, zgodnie z którą w tym roku Grupa ma zanotować 46,2 mln zł przychodów, 8,2 mln zł zysku operacyjnego i 11,5 mln zł EBITDA.

Wynik EBITDA ma wynieść 13,5 mln zł w 2017 r., 16,5 mln zł w 2018 r. i 20 mln zł w 2019 r. W tym czasie spółka planuje wypłacać dywidendę zgodną z aktualną polityką w tym zakresie.

Na wyniki za I połowę roku negatywny wpływ miało zdarzenie jednorazowe – czyli księgowy koszt operacji sprzedaży akcji własnych pracownikom (zmniejszenie EBITDA o 918 tys. zł)

IMS S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com