Reklamy
Biznes

IMS zaprosi pracowników do kupowania akcji

Spółka IMS S.A. chce związać ze sobą mocniej kluczowych pracowników i zaprosić ich do zakupu swoich akcji. Zaproszenie będzie dotyczy 2 mln akcji, które spółka skupiła w ramach buy-backu. Akcje nabyte przez pracowników będą objęte dwuletnim zakazem sprzedaży (lock-up), obłożonym wysoką karą umowną w przypadku jego złamania.

„Kreatywni i doświadczeni pracownicy to jeden z największych atutów IMS. Chcemy żeby poczuli się jeszcze bardziej związani ze spółką i mieli możliwość odczuć jej sukcesy w przyszłości. Wierzymy, że to korzystnie przełoży się na ich motywację, a zatem iwyniki spółki. To będzie jednorazowa oferta, której nie będziemy powtarzać w przyszłości” – powiedział prezes Michał Kornacki.

IMS S.A. posiada obecnie 2 952 284 akcji własnych. Zgodnie z propozycją Zarządu, która musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, 2 000 000 z nich zostanie zaoferowane pracownikom, w cenie 1,62 zł za sztukę. Cena ta została obliczona w oparciu o średni kurs zamknięcia ważony wolumenem z 60 sesji giełdowych z okresu 1 grudnia 2015 – 29 lutego 2016 (tj. z okresu trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc podjęcia uchwały Zarządu). Cenę zmodyfikowano o 20-proc.

dyskonto. Pracownicy będą mogli kupować akcje od 23 maja do 25 lipca 2016 roku.
„Chcemy, żeby nasza oferta była motywująca dla pracowników. Nie rozdajemy akcji spółki za darmo, chcemy żeby każdy z pracowników podjął świadomą decyzję inwestycyjną, przede wszystkim z myślą o perspektywach IMS i ewentualnych zyskach w przyszłości” – podkreślił wiceprezes Piotr Bielawski.

Jeśli pracownicy obejmą wszystkie akcje objęte propozycją zakupu, to spółka pozyska 3,24 mln zł brutto.

„Spółka jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Finansujemy nasz rozwój i wypłacamy dywidendę. Uważamy, że w obecnej sytuacji wycena firmy jest bardzo atrakcyjna, dlatego możemy rozważyć w II połowie roku przeprowadzenie kolejnego buy-backu. Nie będziemy natomiast powtarzać oferty zakupu akcji przez pracowników” – dodał Piotr Bielawski.
Wcześniej Zarząd Grupy IMS zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie 4,61 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę. Jeśli Walne Zgromadzenie przyjmie tą propozycję, będzie to oznaczało wypłatę w wysokości 15 groszy na akcję, czyli o 88% więcej niż przed rokiem.

Spółka, która jest liderem rynku marketingu sensorycznego i mediów in-store, od kilku lat bardzo konsekwentnie zwiększa wartość wypłaty dla akcjonariuszy.

Dywidenda z zysku za 2012 r. wyniosła 2 grosze na akcję, za 2013 r. – 4 grosze, a za 2014 r. – 8 groszy na akcję. Spółka przeznaczyła w tych latach dla akcjonariuszy odpowiednio: 662 tys. zł, 1,327 mln zł i 2,664 mln zł.

W I-IV kwartale 2015 r. Grupa IMS zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów o 13,5% do 42,00 mln zł. Zysk netto wyniósł 6,85 mln zł, co oznacza wzrost o blisko jedną czwartą w stosunku do poprzedniego roku.

IMS

Reklamy