Reklamy
Biznes

InBook S.A. z dobrymi perspektywami na 2016 r.

nBook S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2008 r., działająca w branży e-commerce, zakończyła 2015 r. mocnym wzrostem przychodów ze sprzedaży. Emitent oczekuje dalszej poprawy wyników finansowych w 2016 r. dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzonej działalności handlowej.

Spółka zanotowała 14 tys. zł zysku netto w 4 kw. 2015 r. przy przychodach wynoszących 1.364 tys. zł. W analogicznym okresie 2014 r. zysk netto Emitenta sięgnął 56 tys. zł, a przychody ukształtowały się na poziomie 1.105 tys. zł. Cały 2015 r. InBook S.A. zamknął stratą w kwocie 57 tys. zł, a wartość sprzedaży wyniosła 3.802 tys. zł. Rok wcześniej Emitent odnotował stratę netto sięgającą 85 tys. zł przy przychodach przekraczających 4.226 tys. zł. Znaczący wzrost sprzedaży w 4 kw. ub. roku o 23% w ujęciu rdr. był rezultatem zwiększenia liczby zrealizowanych zamówień. InBook S.A. cały czas umacnia swoją pozycję na rynku sprzedaży książek w Internecie, co powinno pozwolić na dalszy wzrost wypracowywanych przychodów oraz poprawę osiąganych rentowności.

„Czwarty kwartał to jak co roku bardzo pracowity okres, szczególnie miesiąc grudzień charakteryzuje się widocznym wzrostem zamówień. W omawianym okresie liczba obsłużonych przesyłek była o blisko 50% większa w stosunku do poprzedniego roku. Główny wpływ na to miały książki oraz pokrewne z nimi produkty, a także zegarki, które bez wątpienia w okresie świątecznym stanowią jeden z chętniej wybieranych prezentów. Kolejne kwartały wyglądają optymistycznie. Biorąc pod uwagę stale rozwijające się sklepy oraz zwiększający się w nich asortyment można przewidywać, iż będziemy nadal zwiększać przychody.” – komentuje Jakub Dębski, PrezesZarządu Spółki InBook S.A.

Sytuacja finansowa Spółki jest obecnie bardzo stabilna, zadłużenie utrzymuje się na niskim poziomie, a dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii F w wysokości 280 tys. zł InBook S.A. realizuje działania rozwojowe.Firma nie posiada zadłużenia w postaci kredytów. Ma za to sporo środków pieniężnych oraz aktywów finansowych. Emitent nieustannie rozszerza swój asortyment ora rozwija nowe linie biznesowe. Duży wzrost przychodów widoczny jest w segmencie „zegarków”. Natomiast negatywny wpływ na wysokość sprzedaży miała upadłość Emalii Olkusza, która przełożyła się na zamknięcie segmentu „Garnków”. Spółka przeprowadziła zmiany optymalizacyjne w swoim serwisie sprzedażowym oraz uruchomiła nową wyszukiwarkę, która pozwala na łatwiejsze znajdowanie produktów.

„Początek 2016 roku przyniósł nam kilka istotnych zmian, które postanowiliśmy wdrożyć. Zaczęliśmy poszerzać współpracę z obecnymi oraz nowymi dostawcami, tak aby cały czas zwiększać asortyment sprzedażowy. Chcemy także zmodernizować pozostałe sklepy, dzięki temu nie tylko sklep inbook.pl będzie w pełni przystosowany do urządzeń mobilnych. Cały czas implementujemy nowe systemy, które pozwalają zwiększać sprzedaż i dotrzeć do nowych klientów. Po pierwszych dwóch miesiącach można już powiedzieć, że obsłużyliśmy prawie 40% więcej zamówień niż w analogicznym okresie 2015 roku. Szersze plany rozwoju na ten rok z pewnością jeszcze opublikujemy w niedługim czasie. Potwierdzeniem poprawy sytuacji firmy jest fakt, że w ostatnim czasie największy akcjonariusz Spółki – ABS Investment S.A., zwiększył zaangażowanie do blisko 30%. Liczę bardzo na współpracę z ABS szczególnie w zakresie poszukiwania firm do przejęcia oraz synergii sprzedaży z ich inną spółką portfelową – Outdoorzy S.A.” – zakończył Prezes Dębski.

Na początku 2015 r. InBook S.A. opublikowała nową Strategię Rozwoju Spółki, która przewiduje dalsze umacnianie własnej marki oraz budowanie silnej pozycji wśród średniej wielkości księgarni internetowych. Spółka ma zamiar wykorzystać swoją znaczącą liczbę klientów do intensyfikacji komunikacji marketingowej oraz wprowadzania do sprzedaży nowych produktów, a także nowych grup asortymentowych w swoich sklepach internetowych. Ważny element nowej Strategii Rozwoju stanowi również zwiększenie budżetu marketingowego na promocję własnej marki. Emitent będzie także dążył do pozyskania w perspektywie 3 lat silnego partnerabranżowego albo przeprowadzenia połączenia z podmiotem o podobnej strategii rozwoju oraz skali biznesu.

Spółka InBook S.A. działała w branży e-commerce, a jej główne źródło przychodów stanowi sprzedaż towarów za pośrednictwem prowadzonych przez nią serwisów internetowych.

InBook S.A.

Reklamy