Reklamy
Biznes

IZO-BLOK S.A. zakończył budowanie księgi popytu. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej ustalona na 160 zł za jedną akcję

IZO-BLOK S.A. ustalił cenę emisyjną Akcji serii D w ofercie publicznej na 160 zł za jedną akcję. Oferta obejmuje 267 000 akcji nowej emisji serii D w ramach oferty publicznej. 253 650 akcji zostanie zaoferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, natomiast 13 350 w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Od dzisiaj przyjmowane są zapisy na akcje przez inwestorów indywidualnych (do 5 lipca) oraz przez inwestorów instytucjonalnych (do 6 lipca). Spółka zakłada, że pierwszym dniem notowań Praw do Akcji serii D na GPW będzie 22 lipca 2016 r.

Zakładając, że na wszystkie oferowane akcje zostaną złożone zapisy, Spółka pozyska środki brutto w kwocie ok. 43 mln PLN, które zostaną wykorzystane na częściowe finansowanie transakcji nabycia 100 proc. udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam. Pozostała część zostanie pokryta ze środków z kredytu akwizycyjnego w maksymalnej wysokości 11.000.421,36  EUR.

Rolę Oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A., doradcą prawnym jest Olesiński i Wspólnicy Sp.k.

Inwestorzy docenili strategie naszej Spółki deklarując chęć objęcia akcji. Jest to istotne z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z bardzo trudnymi warunkami rynkowymi. Coraz bliżej jesteśmy osiągnięcia naszego celu, przejęcia SSW PearlFoam. Ugruntuje to naszą pozycję w Europie i pozwoli działać już w pełni globalnie; a na to czekają z niecierpliwością nasi klienci. – komentuje Przemysław Skrzydlak, Prezes Zarządu IZO-BLOK S.A.

IZO-BLOK zajmuje drugą pozycję w Europie wśród przetwórców EPP (polipropylen spieniony) i producentówelementów z EPP dla branży motoryzacyjnej, która generuje około 90 proc. przychodów ze sprzedaży Spółki. Na rynku Spółka obecna jest od 1998 roku. IZO-BLOK pracuje dla czołowych międzynarodowych marek tj. Volkswagen, Ford, Audi, czy Jaguar Land Rover współtworząc ich sukcesy.

Zapotrzebowanie na produkty jakie oferuje ciągle rośnie. W ponad 90% IZO-BLOK jest eksporterem. Posiada 3 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 16000 m². Rocznie, produkuje ponad 16 mln szt. kształtek z EPP wykorzystując przy tym prawie 2000 ton surowca. Na swoim koncie posiada prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016.

IZO-BLOK S.A.

Reklamy