Reklamy
Biznes

Jak sprawdzić rzetelność kontrahenta

Coraz większe możliwości, jakie daje Internet, wykorzystywane są również do zawierania współpracy z różnymi partnerami biznesowymi. Jednak zawarcie współpracy z firmą, której się nie zna, wiąże się z niebezpieczeństwem trafienia na partnera nierzetelnego. Czy są skuteczne metody weryfikacji potencjalnych kontrahentów, które mogą uchronić firmę od wykonania pracy, za którą nie uzyska finansowej gratyfikacji?

Jednym ze sposobów na sprawdzenie rzetelności kontrahenta jest sprawdzenie opinii innych partnerów biznesowych na temat współpracy z kontrahentem. Takie opinie można znaleźć w branżowych serwisach, należy jednak pamiętać, że nie zawsze są one obiektywne. Można również samodzielnie sprawdzić wypłacalność i rzetelność potencjalnego partnera biznesowego, co wymaga nakładów czasu. Złożenie wniosku o wygenerowanie raportu na temat firmy do Krajowego Rejestru Długów, BIK czy BIG, może uchronić przed zawarciem umowy z partnerem, który ma trudności w terminowym realizowaniu płatności. W zależności od wybranego rejestru raport na temat firmy może zawierać różne informacje dotyczące m.in. nieterminowej spłaty kredytów, niezapłaconych faktur czy też uwzględnia zaległości względem ZUS czy Urzędu Skarbowego.
KRD zajmuje się nie tylko prowadzeniem ewidencji i dokonywaniem kolejnych wpisów na rzecz kontrahenta. Jednak możliwość sprawdzenia wiarygodności biznesowej potencjalnego partnera biznesowego czy konieczność dokonania wpisu do rejestru na rzecz dłużnika są wykorzystywane najczęściej. Do KRD można również wystąpić o raport we własnym imieniu. O taki raport może wystąpić zarówno firma, jak i osoba indywidualna. Dzięki takiemu zestawieniu można na bieżąco sprawdzać poprawność dokonanych wpisów, jednocześnie pozwala on na ustalenie, czy wszystkie dotychczasowe zobowiązania finansowe zostały uregulowane i nie zamieniły się w dług z powodu opóźnienia w płatnościach.

Warto pamiętać, że usługi dostępne w ramach prowadzonych rejestrów dłużników ciągle się rozwijają. Obecnie firmy mogą także występować o spłatę zadłużenia bezpośrednio do dłużnika korzystając z dodatkowych usług, prowadzonych w ramach działalności KRD. Takie działanie w imieniu kontrahenta jest najczęściej bardziej efektywne niż tradycyjna egzekucja komornicza, a jej koszt ponosi przede wszystkim dłużnik.

Sprawdź też: praca w krd forum

Reklamy