Biznes

Indos wchodzi na NewConnect

Już w przyszły wtorek, 16 lutego br., Indos – jedna z pierwszych na polskim rynku spółek świadczących profesjonalne usługi finansowe związane z obrotem wierzytelnościami, zadebiutuje na NewConnect.

To dla nas kolejne potwierdzenie pozycji, jaką wypracowaliśmy przez 25 lata obecności na atrakcyjnym rynku wierzytelności gospodarczych. Swój sukces zawdzięczamy zachowaniu dyscypliny finansowej, wysokiej rentowności oraz zdywersyfikowanej ofercie. Wejście na NewConnect traktujemy również jako szansę na zwiększenie i utrwalenie rozpoznawalności naszej firmy oraz, ze względu na rygory transparentności, jakie niesie za sobą obecność na giełdzie, wzmocnienie wizerunku spółki godnej zaufania. Kolejnym etapem rozwoju spółki będzie przygotowywanie jej do zmiany rynku notowań na GPW. – powiedział Ireneusz Glensczyk, prezes zarządu Indos.

Na NewConnect będą notowane akcje serii B, objęte przez inwestorów po 5 zł za akcję w ramach prywatnejemisji zakończonej w lipcu 2015 r., dzięki której spółka pozyskała 2,27 mln zł. Kwota ta została przeznaczona nafinansowanie podstawowych produktów finansowych spółki, przede wszystkim faktoringu.

Strategia rozwoju Indosu do 2017 r. zakłada zwiększanie wartości spółki poprzez: rozszerzenie działalności w sektorze wierzytelności korporacyjnych za pomocą powołanego funduszu sekurytyzacyjnego (INDOS II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ), dla którego spółka zamierza intensywnie pozyskiwać środki; oraz poszerzanie udziału w rynku pozostałych usług, w szczególności usług faktoringowych i związanych z obrotem wierzytelnościami B2B, poprzez wzrost sprzedaży o co najmniej 10% rdr w każdej grupie produktowej.

W 2015 r., po trzech kwartałach, przychody Indosu ze sprzedaży wyniosły 9,8 mln zł. Natomiast przychody z faktoringu sięgnęły 4,3 mln zł, czyli są większe o 25% od przychodów z faktoringu za cały 2014 r. Spółka kontynuuje intensywny rozwój działalności w segmencie faktoringu oraz krótkoterminowych pożyczek, korzystając z dobrej koniunktury na rynku usług faktoringowych skierowanych do sektora MSP, który jest podstawowym obszarem jej aktywności. Spółka regularnie zwiększa wartość kapitałów własnych. Przeprowadziła skutecznie dziewięć emisji obligacji na łączną kwotę 25 mln zł. Znacząca część z tych emisji została już spłacona.

Indos

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com