Reklamy
Artykuł sponsorowany Biznes Know How

Kiedy muszę przejść na pełną księgowość?

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych mających miejsce w firmie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. W zależności od kilku czynników zależy to, w jaki sposób przedsiębiorca będzie prowadził ewidencję. Działalność może być prowadzona za pomocą księgowości uproszczonej lub księgowości pełnej. Warto zatem dowiedzieć się, kiedy należy prowadzić pełną rachunkowość, a kiedy wystarczy tylko uproszczona księgowość.

 

Uproszczona księgowość a pełna księgowość

 

Obie formy rozliczania przez przedsiębiorców różnią się od siebie. Najważniejszą różnicą jest fakt, że uproszczona księgowość wiąże się ze znacznie mniejszymi wymaganiami. Do obowiązków przedsiębiorcy należą wówczas takie kwestie jak:

1. Ewidencjonowanie środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdów.

2. Rejestr VAT sprzedaży oraz zakupów, ale tylko w przypadku kiedy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT.

3. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ewentualnie tylko księgi przychodów, jeśli opodatkowanie odbywa się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

W przypadku pełnej księgowości ewidencja wszelkich podatków i innych kwestii gospodarczych jest znacznie bardziej szczegółowa. Dlatego też przedsiębiorcy chętniej skłaniają się ku uproszczonej księgowości. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze jest to możliwe.

 

Obowiązki w przypadku pełnej księgowości

 

Jak już wspomniano, księgowość pełna wiąże się ze zwiększeniem obowiązków firmy w kwestii ewidencjonowania operacji gospodarczych. Wszystkie operacje gospodarcze muszą być odnotowane, a powinno odbywać się to w tzw. zwanych księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe do między innymi dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, wykaz aktywów i pasywów, a także zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Obowiązkami przedsiębiorcy prowadzącego pełną rachunkowość są także sprawozdanie finansowe a dokładniej sporządzanie ich i przekazywanie odpowiednim urzędom. Na sprawozdanie finansowe składa się m.in. bilans firmy, rachunek zysków i strat, a także informacje wprowadzające do sprawozdania, które pozwolą je zrozumieć osobie postronnej. Sprawozdaniu powinny znaleźć się także dodatkowe informacje i objaśnienia. Tylko wtedy sprawozdanie będzie czytelne, jasne i zrozumiałe.

 

Przejście na pełną księgowość

 

Niektóre firmy już od początku swojej działalności muszą prowadzić pełna księgowość. Jednak czasami zdarza się tak, że przedsiębiorca już prowadzący działalność musi wdrożyć pełną księgowość. Na pełną rachunkowość muszą przejść przedsiębiorcy którzy:

1. Prowadzili uproszczona księgowość, ale postanowili zmienić swoją działalność w spółkę kapitałową prawa handlowego lub spółkę osobową prawa handlowego. Wynika to z faktu, że w przypadku tych rodzajów działalności, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży przekroczyły wartość 2 milionów euro. Kwota ta przelicza się na złotówki po średnim kursie, który został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października, w roku poprzedzającym rok, w którym przedsiębiorca będzie musiał prowadzić pełną księgowość.

 

Biuro rachunkowe wsparciem podczas przechodzenia na pełną księgowość

 

Pełna rachunkowość może budzić wiele kontrowersji nawet niepokoju. Dotyczy to zwłaszcza firm, które dopiero przechodzą na pełną księgowość, a wcześniej prowadziły jej uproszczoną wersję. Jednak nie ma się czego obawiać, gdyż w prowadzeniu pełnej księgowości także pomoże biuro rachunkowe. Zwłaszcza na początku prowadzenia nowych rozliczeń warto zacieśnić współpracę z biurem rachunkowym. Pełna księgowość w PIK  pomoże wdrożyć nowe sposoby rozliczenia, wytłumaczy funkcjonowanie ksiąg rachunkowych, a także będzie pilnowało, czy wszystkie dokumenty są prawidłowo rozliczane. Oczywiście należy liczyć się z tym, że będzie to dla biura więcej pracy. Jednak warto ponieść koszty związane z pełną księgowością. Pozwolą one lepiej kontrolować sytuację finansową przedsiębiorstwa, kontrolować przychody i rozchody, a także lepiej planować wydatki.

Reklamy