Reklamy
Biznes

KNF zatwierdził prospekt Sfinksa

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinks Polska w związku z przeprowadzoną w listopadzie 2015 roku emisjąakcji serii N. Sfinks wyemitował wówczas 3,5 mln akcji po 3,7 zł za sztukę, pozyskując łącznie 12,95 mln zł.

– Zrealizowana w zeszłym roku w ramach subskrypcji prywatnej emisja akcji serii N dotyczyła ponad 10% liczby akcji spółki. Dlatego też, by móc ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu giełdowego, konieczne było przygotowanie prospektu. Dzięki tej emisji Sfinks odnotował dodatnie kapitały własne i mógł dokonać restrukturyzacji starych kredytów.

W ten sposób zyskaliśmy około 10 mln zł z tytułu umorzenia odsetek oraz rozłożenie spłaty pozostałej częścikredytu na 7 lat i rok karencji w spłacie kapitału. W rezultacie spółka więcej środków może przeznaczyć na rozwój, który konsekwentnie realizujemy – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Sfinks Polska

Reklamy