Reklamy
Biznes

Kolejne miesiące w Komputronik pod znakiem inwestycji i zmian

Komputronik S.A., czołowy dystrybutor branży IT i elektroniki w Polsce oraz operator najpopularniejszego w kraju sklepu internetowego z elektroniką www.komputronik.pl, w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2015/2016 odnotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,65 mld zł.

W okresie tym zrealizowano znaczące inwestycje, takie jak uruchomienie nowego magazynu centralnego, otwarcia nowych salonów, w tym flagowego Komputronik Megastore w Warszawie oraz drugiego salonu outlet.

W 9 miesiącach roku obrotowego, rozpoczętego 1 kwietnia 2015 roku, Komputronik osiągnął skonsolidowanyzysk ze sprzedaży brutto na poziomie 128,7 mln zł, co w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego rokurozliczeniowego stanowi spadek o 3,56%. W układzie skonsolidowanym można mówić o ustabilizowaniu wyniku brutto na sprzedaży.

Łączna sprzedaż we wszystkich kanałach detalicznych, tj. w salonach i w sklepie internetowym, a także inicjowana w Internecie, wzrosła o 13%. Poza kanałem B2C, zmiany widoczne były także w sprzedaży eksportowej. Tutaj odnotowywano stabilny i zrównoważony wzrost oraz towarzyszącą mu dywersyfikacjęrynków, asortymentu oraz partnerów.

W przypadku spółek IT z Grupy również odnotowano wzrost przychodów o dynamice ponad 150% przy silnej presji na marże. W całym roku obrachunkowym 2015/2016, planowane przychody w spółkach Komputronik Biznes, Komputronik API i Movity mają osiągnąć poziom 220 mln zł.

Spółka wypracowała 20,4 mln zł EBITDA wobec 32 mln zł EBITDA rok wcześniej (spadek o 37,05%).

Udział kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu w przychodzie ze sprzedaży kształtował się na poziomie 7,1%, natomiast koszty działalności na poziomie skonsolidowanym wyniosły 117,2 mln zł, co w dynamice rocznej oznacza wzrost o 11,4%.

Ostatnie kwartały stanowiły okres istotnych zmian i inwestycji. Dużym przedsięwzięciem była zmiana lokalizacji magazynu centralnego oraz szereg inwestycji związanych z wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników. Obecnie magazyn zapewnia nam już przygotowanie na większy obrót towarowy, co pozwoli na dalszy rozwój asortymentu. Dodatkowa przestrzeń magazynowa była warunkiem koniecznym do dalszej rozbudowy asortymentu RTV i AGD, a także tworzenia submarki Komputronik Home. Obecnie klienci sklepu internetowego mają już do dyspozycji kilkanaście tysięcy produktów z 9 nowych kategorii produktowych – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik S.A.

Poza inwestycją w nowy magazyn, do przyczyn wzrostu kosztów w ostatnich 3 kwartałach należy zaliczyć otwarcie centrum obsługi klientów, które z kolei pozwoli na zwiększenie penetracji rynku, a także rozbudowę zespołu pracowników odpowiedzialnych za nowe kategorie produktowe oraz inwestycje w obszarze spółekbiznesowych.

Komputronik

Reklamy