Biznes

Kolejny kwartał wzrostu przychodów FITEN SA

Działająca na rynku handlu energią elektryczną oraz gazem ziemnym FITEN SA przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał 2015 r. W okresie tym przychody Spółki wyniosły 108 mln PLN, co oznacza 61%wzrostu rdr. Narastająco po czterech kwartałach FITEN wypracował 375 mln PLN, czyli 15% więcej w stosunku do 2014 r.

Wpływ na wzrost przychodów w czwartym kwartale miała wyższa aktywność Spółki na europejskich hurtowych rynkach energii, a także sukcesy na polu sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla odbiorców końcowych – przede wszystkim małych i średnichprzedsiębiorstw. W porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła także efektywność prowadzonej przez Spółkędziałalności. W ujęciu narastającym FITEN wypracował 1,8 mln PLN zysku netto, z którego 450 tys. PLN przypadło na czwarty kwartał 2015 r. Jak podkreśla Zarząd, dodatnie wyniki udało się wygenerować na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, co stanowi znaczną poprawę względem ujemnych wartości wynikowych w roku poprzednim.

– Analizowany okres był kolejnym kwartałem poprawy sytuacji ekonomicznej we wszystkich segmentach naszej działalności. Zapowiadany wcześniej wzrost przychodów oraz rentowności zawdzięczamy przede wszystkim sukcesom handlowym w segmentach sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla odbiorców biznesowych, wśród których z kwartału na kwartał obserwujemy rosnące zainteresowanie ofertą FITEN. Naszastrategia na nadchodzące okresy zakłada dalsze systematyczne zwiększanie udziału tych segmentów w strukturze przychodów – wyjaśnia Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN SA.

W czwartym kwartale segment sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych stanowił 23,6% przychodów spółki, co oznacza wzrost o 17,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2014 r. W analizowanym okresie za blisko 12% przychodów odpowiadał segment wysokometanowego gazu ziemnego, którego sprzedaż dla klientów biznesowych Spółka rozpoczęła w marcu 2015 r. Jak wyjaśnia Zarząd, tak wysoki wzrost sprzedaży gazu odniesiony w okresie dziewięciu miesięcy, możliwy był dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oferty oraz uzyskaniu efektów synergii, wynikających z wykorzystania zbudowanej w 2014 r. ogólnopolskiej sieci sprzedaży energii elektrycznej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa FITEN wypracowała w czwartym kwartale dodatnie wyniki finansowe na poziomach operacyjnych (zysk ze sprzedaży, EBIT, EBITDA). Skonsolidowany zysk netto kształtował się na ujemnym poziomie 75,3 tys. PLN, wykazał jednak znaczną poprawę w stosunku do 2,1 mln straty netto w analogicznym okresie 2014 r. Jak wyjaśnia Zarząd, wpływ na tę zmianę miał wzrost przychodów odnotowany w segmencie produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego, realizowanych przez GreenAgro, spółkę zależną FITEN SA.

– Wynik finansowy Grupy obarczony jest kosztami działalności w segmencie produkcji i sprzedaży pelletu drzewnego, którą realizujemy głównie na rynek włoski. W 2015 r. rozpoczęliśmy proces restrukturyzacjikosztowej, czego wyrazem było m. in. uruchomienie w grudniu zeszłego roku nowego przyłącza energetycznego. Zgodnie z szacunkami, powinno ono wpłynąć na redukcję kosztów energii elektrycznej w Spółce o ok. 40%. Dobrym sygnałem dla Grupy jest również wzrost sprzedaży GreenAgro, który po czterech kwartałach wyniósł 28% rdr – tłumaczy Roman Pluszczew.

FITEN

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com