Reklamy
Biznes

Kolejny prospekt emisyjny obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. już zatwierdzony

W ślad za zatwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Ghelamco Invest sp. z o.o., spółka planuje przeprowadzić kolejne publiczne emisje obligacji korporacyjnych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350.000.000 zł. Oferty publiczne skierowane do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych przeprowadzane w ramach programu obejmą, w zależności od potrzeb finansowych Grupy Ghelamco w Polsce, do 3.500.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda. Termin pierwszej emisji obligacji w ramach programu nie został jeszcze ustalony.

Globalnymi Koordynatorami IV Publicznego Programu Emisji Obligacji są  Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Pekao S.A. Funkcję oferującego będzie pełnił, podobnie jak przy ofertach w oparciu o poprzedni prospekt, Pekao Investment Banking S.A. Agentem emisji każdej serii będzie natomiast Bank Pekao S.A.

Obligacje wyemitowane w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji będą, podobnie jak w przypadku poprzednich obligacji, zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited, jedynego wspólnika Ghelamco Invest sp. z o.o.

Sieć dystrybucji na potrzeby oferty do inwestorów indywidualnych zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem każdej oferty obligacji.

Kolejne emisje obligacji korporacyjnych Ghelamco Invest sp. z o.o. w Polsce wynikają z planów, jakie mamy na rozpoczynający się rok 2016 i konieczności pozyskania finansowania na rozpoczęte i planowane inwestycje.

Obserwujemy duży potencjał branży nieruchomości komercyjnych w Polsce i chcemy być przygotowani do aktywnego uczestnictwa w tym rozwoju – mówi Jarosław Jukiel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Ghelamco Invest sp. z o.o.
Spółka Ghelamco Invest sp. z o.o. wyemitowała do tej pory obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej 1,268 mld zł, z czego obligacje o wartości 594,1 mln zł zostały już wykupione, w tym znaczną część przed terminem. Na dzień 30 czerwca 2015 roku kapitały własne Grupy Ghelamco w Polsce, tj. grupy kapitałowej Granbero Holdings Limited, wyniosły 517,3 mln Euro, czyli ponad 2 mld zł, i stanowiły przeszło połowę sumy bilansowej Grupy. Wskaźnik LTV (ang. Loan to Value) liczony jako stosunek finansowania bankowego i z tytułu obligacji (zewnętrznego w stosunku do grupy kapitałowej Granbero Holdings Limited) do wartości projektów inwestycyjnych, zapasów i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach wyniósł 50% (48% na dzień 31 grudnia 2014 roku).

Grupa Ghelamco jest obecna na polskim rynku od 25 lat. Jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając przeszło 500 tys. m2 wysokiej klasy powierzchni biurowej, mieszkaniowej i handlowej. Wolumen sprzedaży zrealizowanych przez Ghelamco projektów w latach 2002-2015 wyniósł 1,2 mld Euro.

Obecnie w przygotowaniu znajdują się projekty komercyjne o łącznej powierzchni ponad 131 tys. m2 oraz rozpoczęto realizację nowych inwestycji, w tym projektów Sienna Towers i PKP Dworzec Gdański. – informuje Jeroen van der Toolen, Dyrektor Zarządzający Ghelamco CEE.

Jakość projektów Ghelamco potwierdzają pomyślnie zrealizowane transakcje sprzedaży. W ciągu ostatnich dwóch lat firma znalazła nabywców na pięć swoich projektów. W 2014 roku Ghelamco sprzedało za łączną kwotę 173,3 mln Euro trzy gotowe i wynajęte projekty tj. Katowice Business Point, T-Mobile Office Park oraz Łopuszańska Business Park. Rok wcześniej, za 232,4 mln EUR sprzedane zostały dwa projekty biurowe w Warszawie: Senator oraz Mokotów Nova.

Grupia Ghelamco

Reklamy