Reklamy
Biznes

Libet podsumowuje 2015 rok

Wzrost przychodów o 6,2 proc. w skali roku to efekt konsekwentnej realizacji strategii Grupy. W 2015 r. Libet wprowadził do ofertyrekordową liczbę 79 nowości, z których 90 proc. stanowiły wysokomarżowe produkty Premium. Jednocześnie firma inwestowała w optymalizację kanałów sprzedaży. W wyniku przeprowadzonych zmian, w autoryzowanej sieci Libet znajdują się wyłącznie Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS) Platinium, gwarantujące maksymalny poziom lojalności oraz oferujące najwyższe standardy obsługi.

– Rok 2015 był rokiem intensywnych inwestycji. Dynamicznie rozwijaliśmy sieć sprzedaży Libet Platinium. Na przestrzeni 2015 r. liczba tego typu punktów wzrosła o ponad połowę, sięgając 75 lokalizacji. Na terenie większości z nich zbudowaliśmy ogrody wystawowe.

Stworzyliśmy wiele materiałów informacyjnych i promocyjnych, m.in. w związku z wprowadzeniem do sprzedaży nowej ekskluzywnej kolekcji gresów porcelanowych Evo_2/e z linii Libet Ceramic. Wszystko to przełożyło się na rekordowe wyniki sprzedaży – komentuje Thomas Lehmann, Prezes Zarządu Libet S.A. – Cały czas inwestujemy również w zacieśnianie relacji z wykonawcami i architektami. Organizujemy cykliczne szkolenia dla brukarzy i stworzyliśmy z myślą o nich bardzo atrakcyjny program premiowy. Działania te miały wpływ na sprzedaż w 2015 r. i będą czynnikiem stymulującym ją również w kolejnych okresach – dodaje.

Libet przeprowadził w ostatnim kwartale 2015 r. testy na utratę wartości aktywów oraz dokonał odpisów aktualizujących na łączną kwotę ok. 13 mln zł. Przekształcony w związku z odpisami wynik netto wyniósł minus 4,2 mln zł. Bez uwzględnienia odpisów wyniósłby 8,5 mln zł i był na porównywalnym poziomie co w 2014 r. Przekształcony wynik EBITDA sięgnął 36,4 mln zł, natomiast w ujęciu znormalizowanym 45,1 mln zł, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Libet konsekwentnie umacnia się na pozycji krajowego lidera w segmencie Premium, realizując strategię koncentracji na sprzedaży wysokomarżowych produktów. W 2015 r. udział tego typu produktów w sprzedaży ogółem wyniósł 44 proc. Dzięki temu spółka po raz kolejny odnotowała wzrost marży brutto na sprzedaży, która wyniosła w omawianym okresie 23,1 proc. – o 2,6 p.p. więcej niż rok wcześniej. W 2016 r. wszystkie nowości w ofercie będą stanowiły produkty z wyższej półki.

– Naszym niezmiennym celem jest zwiększenie sprzedaży produktów Premium tak, aby odpowiadały one za połowę przychodów firmy. Służą temu wszystkie podejmowane działania promocyjne i edukacyjne, orazinwestycje w naszą sieć sprzedaży. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to osiągnąć założone średnioterminowe cele biznesowe – wyjaśnia Thomas Lehmann.

LIBET S.A.

Reklamy