Biznes

MADKOM S.A. dostawcą usług zaufania

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, uzyskała wpis na listę niekwalifikowanych dostawców usług zaufania w Polsce.

 

Spółka zgłosiła do wpisu dwie oferowane przez nią usługi. Pierwszą z nich jest usługa weryfikacji statusu certyfikatu świadczona za pomocą platformy SAWPE.pl (System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego), służącą do weryfikacji podpisów elektronicznych zapisanych w formacie XAdES i PAdES, złożonych przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych obowiązujących w EU oraz za pomocą Profilu Zaufanego eGo.

 

System pozwala zweryfikować w trybie online autentyczność dokumentu, sprawdzić czy dokument nie został zmodyfikowany po jego podpisaniu oraz czy certyfikat użyty do podpisania był prawidłowy i nie został unieważniony oraz czy wywołuje skutki prawne. Unikalność tej usługi polega na tym, że jest ona całkowicie bezpłatna, zapewnia bazę weryfikacji archiwalnych i umożliwia pobranie dokumentu PDF poświadczającego wynik weryfikacji. Usługa SAWPE jest dostępna pod adresem internetowym: https://sawpe.pl

 

Drugą usługą zgłoszoną na listę niekwalifikowanych usług zaufania jest usługa wystawiania poświadczeń odbioru i przedłożenia. Usługa poświadczania odbioru i przedłożenia świadczona za pośrednictwem serwisów Spółki wystawia urzędowe poświadczenia odbioru dokumentu elektronicznego oraz urzędowe poświadczenia przedłożenia dokumentu elektronicznego.

 

O ile druga usługa jest dedykowana stricte do administracji publicznej, o tyle usługa SAWPE jest dedykowana dla każdego użytkownika usług zaufania. SAWPE weryfikuje wszystkie podpisy i sygnatury elektroniczne w całej Unii Europejskiej, które zostały  zapisane w standardzie XAdES i PAdES oraz spełnia wymagania tzw. Rozporządzenia w sprawie eIDAS, a do weryfikacji podpisów wykorzystuje unijny system list zaufania (TSL). Dodatkowo, SAWPE weryfikuje dokumenty podpisane Profilem Zaufanym eGO używanym w polskiej administracji publicznej.

 

„To, co należy podkreślić w szczególności, to fakt, iż rynek usług zaufania dopiero się rozwija. Co prawda od lat mowa jest o podpisie elektronicznym, jednak katalizatorem, który napędzi rynek nowych usług, jest unijne rozporządzenie eIDAS. Dzięki temu rozporządzeniu można wdrażać nowe usługi w szerokim spektrum ich stosowania.  Przy okazji należy tu zauważyć, że polska administracji co chwilę wprowadza nowe usługi elektroniczne, w których kluczowe znaczenie mają usługi zaufania. To, co najbardziej cieszy i napawa dumą, to fakt, iż Madkom jest drugim podmiotem w Polsce, który świadczy takie usługi i zarazem trzecim w Europie.” – wyjaśnia Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

 

Spółka zamierza realizować na bazie tego rozwiązania kolejne produkty, które ujrzą światło dzienne w najbliższych tygodniach. Produkt ten ma zasięg międzynarodowy,  przez co umożliwi Spółce ekspansję na rynku zagraniczne.

 

„Konsekwentnie realizujemy kolejne kroki w celu dywersyfikacji portfela produktowego, a aktualnie w opracowaniu są dwa kolejne produkty, które jeszcze przed wakacjami trafią do sprzedaży. Zakładamy, że pierwsze przychody z tych produktów będą widoczne w danych finansowych pod koniec roku.” – dodaje Prezes Szczechowiak.

 

Grupa Kapitałowa MADKOM S.A. notuje w ostatnim czasie wyraźną poprawę wyników finansowych i zakończyła 1 kw. 2017 r. zyskiem netto na poziomie 395 tys. zł oraz zyskiem EBITDA w kwocie 777 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 2.615 tys. zł. Spółka rozwija również segment usług szkoleniowych i w tym celu w kwietniu 2017 r. dokonała zakupu kolejnych udziałów w spółce zależnej CSW MADKOM Sp. z o.o. (dawniej: Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.), w której posiada obecnie 75% udziałów w kapitale zakładowym.

 

Strategia Rozwoju MADKOM S.A. na lata 2015-2020 przewiduje dalsze zwiększanie wartości przychodów stałych z umów serwisowych oraz maksymalnie efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Celem Emitenta jest zdobycie nowych kontraktów na kwotę minimum 10 mln zł oraz pozyskanie zamówień na dostawy systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentami u nowych klientów w liczbie co najmniej 100 urzędów w 2017 r. Spółka chce także pozyskać zamówienia z funduszy RPO województw, które zakończyły oceny w konkursach i przyznały już dofinansowania na lata 2016-2018. Celem MADKOM S.A. w tym obszarze jest zdobycie zamówień o wartości 6 mln zł netto oraz ich realizacja w latach 2017-2018.

 

MADKOM S.A. jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość prawa regulującego funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, co pozwala jej oferować  produkty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami. Od sierpnia 2012 r. MADKOM S.A. jest notowany na rynku NewConnect. Oprogramowanie Spółki SIDAS zostało wybrane jako jeden z najlepszych produktów na rynku wykorzystywanych w codziennej pracy w jednostkach sektora publicznego przez branżowy magazyn „IT w Administracji”. Redaktorzy oraz czytelnicy tego miesięcznika przyznali mu 3. miejsce w konkursie Produkt Roku 2016 w kategorii oprogramowanie dedykowane administracji publicznej.

 

źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com