Reklamy
Biznes

MakoLab SA, Q4 2015: wzrost dzięki międzynarodowym projektom i elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb klienta

„IV kwartał stanowił dla MakoLab ukoronowanie bardzo dobrego 2015 roku, w którym przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 27% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając wartość ponad 21 800 tys. zł.

Kluczową rolę odegrał eksport, wyższy o 44% niż w roku poprzednim i stanowiący aż 81% wartości sprzedaży. Jej dominującym segmentem były szeroko rozumiane usługi agencji interaktywnej. Sam IV kwartał MakoLab zakończył z przychodami netto ze sprzedaży o wartości blisko 5 760 tys. zł, nieznacznie większymi niż w analogicznym okresie 2014 roku. Połączenie kompetencji technologicznych i kreatywnych pozwala nam harmonijnie się rozwijać i dostarczać klientom produkty odpowiadające ich różnorodnym potrzebom biznesowym” – komentuje Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu MakoLab SA, agencji technologiczno-marketingowej notowanej na rynku NewConnect, realizującej projekty na rzecz m.in. grupy Renault-Nissan, Toyota Motor Europe czy Gjensidige Forsikring ASA (Norwegia).

Nowoczesny biznes potrzebuje technologii

Nowoczesny biznes nie może obyć się bez technologii – to ona decyduje dziś o budowie przewagi konkurencyjnej nad rynkowymi rywalami. W poszukiwaniu nowych obszarów rozwoju firmy z całego świata sięgają po partnerów, którzy umożliwiają im wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ściśle nakierowanych na osiąganie celów biznesowych. Sytuacja ta stanowi ogromną szansę dla polskich podmiotów z branży IT. Stawia je jednak także przed wyzwaniem nowych strategii rozwojowych. To właśnie dlatego MakoLab konsekwentnie ewoluuje z tradycyjnej firmy programistycznej w kierunku agencji marketingowo-technologicznej. Dziś oferta spółki obejmuje portale korporacyjne, sklepy internetowe, aplikacje webowe i mobilne, usługi e-marketingu oraz dedykowane systemy wspierające procesy biznesowe. Wyniki z czterech kwartałów 2015 roku potwierdzają słuszność tej drogi.

Współpraca zagraniczna motorem wzrostu

W IV kwartale 2015 r. MakoLab uzyskał przychody netto ze sprzedaży w wysokości 5 758 tys. zł, co stanowiło wynik nieznacznie lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Narastająco od początku roku sprzedaż Spółki osiągnęła wartość 21 813 tys. zł, co stanowiło wzrost o 27% w ujęciu rok do roku. W tym samym okresie koszty operacyjne wzrosły o 21%, dzięki czemu MakoLab osiągnął zysk na sprzedaży w wysokości 3 672 tys. zł, poprawiając jej rentowność. Wskaźnik EBIDTA poprawił się o 25% z 3 293 tys. zł w 2014 r. do 4 118 tys. zł  w 2015 r. Narastająco od początku roku zysk netto osiągnął wartość 2 889 tys. zł., również poprawiając się o 25% w stosunku do roku poprzedniego.

Eksport niezmiennie pozostaje głównym obszarem działalności Spółki, stanowiąc 81% wartości sprzedaży w okresie I-IV kwartał 2015. Należy podkreślić, że jego wartość zwiększyła się w ujęciu rok do roku aż o 44%. Wysoka dynamika sprzedaży zagranicznej wynika przede wszystkim z projektów realizowanych w segmencie usług agencji interaktywnej. Jeszcze bardziej imponujący wzrost sprzedaży w okresie I-IV kwartał 2015 (100%) MakoLab odnotował z tytułu usług centrum danych, który stanowił drugi największy segment pod względem wartości eksportu.

Szczególną uwagę warto poświęcić międzynarodowemu projektowi „Helios” na rzecz grupy Renault-Nissan, który znacząco wpłynął na wzrost sprzedaży zagranicznej Spółki w okresie I-IV kwartał 2015. Przedsięwzięcie, w którym partycypował MakoLab, realizowane było przez kilkusetosobowy zespół działający w Anglii a także we Francji, Polsce, Wietnamie, Rumunii i Kolumbii. Jego celem jest ujednolicenie zarządzania wszystkimi platformami internetowymi grupy Renault-Nissan na świecie, aby umożliwić efektywne zarządzanie nimi w wymiarze globalnym. Efektem tych działań ma być spójna w zakresie administracji i obsługi, ale zróżnicowana ze względu na grupy docelowe komunikacja marek Renault, Nissan, Infiniti, Dacia i Datsun w Internecie. Udziałw tej skali projektach pozwala Spółce rozwijać profesjonalne kompetencje, uczy pracować w wielokulturowych zespołach oraz stanowi referencję niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej.

Rozwój i dzielenie się wiedzą

W listopadzie 2015 r. MakoLab dołączył do grona firm zrzeszonych w polskim oddziale organizacji IAB, łączącej podmioty rynku interaktywnego w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Decyzja ta kierowana jest chęcią aktywnego dzielenia się międzynarodowymi doświadczeniami zdobytymi przez Spółkę z innymi podmiotami rynku technologii i marketingu.

MakoLab stale realizuje także działania badawczo-rozwojowe z partnerami zagranicznymi. Spółka jest członkiem grupy roboczej Enterprise Data Management Council (EDMC), opracowującej Financial Industry Business Ontology (FIBO) oraz analogicznej Automotive Ontology Working Group (GAO), pracującej nad rozszerzeniem standardu schema.org dla branży motoryzacyjnej. W wyniku tych prac MakoLab ma unikalne na rynku kompetencje w zakresie optymalizacji portali internetowych pod kątem widoczności i trafności odpowiedzi w wyszukiwarkach.

Kolejne kroki w przyszłość

Nowe obszary rozwoju technologii, takie jak na przykład urządzenia noszone (tzw. wearables), Internet Rzeczy czy zarządzanie Big Data, otwierają przed firmami technologicznymi wiele możliwości. Jednak świadomość i oczekiwania klientów stale rosną. Chcąc się rozwijać, firmy IT muszą sięgać po nowe obszary. Na rynku obserwowana jest konsolidacja podmiotów z branży IT, interaktywnej czy reklamowej, mająca na celu sprostanie wyzwaniom przyszłości. Jednym z najważniejszych czynników prowadzących do sukcesu są także ludzie – baza talentów, których na rynku wciąż nie jest wystarczająco dużo.

W MakoLab jesteśmy przekonani, że przyszłość na rynku IT należy do podmiotów zdolnych do wytworzenia efektu synergii osiąganego poprzez łączenie różnorodnych kompetencji. W naszym przypadku jest to połączenie marketingu, kreacji i technologii. W tym kierunku rozwijamy nasz zespół. To pozwala nam już dziś realizować prestiżowe projekty, a w przyszłości kontynuować wzrost i nadal poprawiać wyniki.

MakoLab S.A.

Reklamy