Reklamy
Biznes

MEDIACAP SA zakończyła 2015 rok rekordowym wynikiem, wzrost EBITDA o 37,9% r/r

MEDIACAP SA, polska niezależna spółka działająca w branży marketingu, data i IT, zakończyła 2015 rok ze skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 71,6 mln PLN, co przełożyło się na wzrost EBITDA do poziomu 7,5 mln PLN, a zysku netto – do 5,1 mln PLN.

Wyniki finansowe Grupy wskazują na skokowy wzrost EBITDA o 37,9% r/r, wzrost zysku netto o 11,7% r/r oraz wzrost przychodów o 5,9% r/r.

Wybrane wartości rachunku skonsolidowanego zysków i strat /tys. PLN/

2014

2015

r/r %

przychody ze sprzedaży

67 579

71 590

5,9%

wynik ze sprzedaży

4 964

6 037

21,6%

marża ze sprzedaży

7,3%

8,4%

EBITDA

5 412

7 465

37,9%

marża EBITDA

8,0%

10,4%

wynik netto

4 557

5 088

11,7%

wynik netto akcj. jedn. dominującej /w tys. PLN/

2 921

3 544

21,3%

„Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju – zakładająca stałe zwiększanie skali działania oraz systematyczne poszerzanie portfolio usług oferowanych w trzech segmentach: REKLAMA, DIGITAL i DATA – pozwoliła nam na zakończenie 2015 roku z najlepszym wynikiem w historii Spółki. Znaczący wzrost EBITDA i zysku netto w ubiegłym roku był możliwy przede wszystkim za sprawą spektakularnych wzrostów osiągniętych w segmencie DATA w ramach marki IQS. Powodem do dumy są dla nas także kolejne sukcesy w segmencie REKLAMA. W ubiegłym roku nasza spółka zależna – Scholz & Friends Warszawa mogła pochwalić się tytułem najczęściej nagradzanej firmy reklamowej, co w wyraźny sposób przełożyło się na wzrost przychodów w tym segmencie.” – podsumowuje wyniki Edyta Gurazdowska, wiceprezes zarządu MEDIACAP SA.

„Dane za 2015 rok pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jesteśmy przekonani, że dobre wyniki będą solidną podstawą do skokowego przyrostu biznesu i dalszej poprawy rentowności. Co istotne, nasze doświadczenia wskazują, że wraz ze wzrostem skali działalności, zwiększa się także dźwignia operacyjna. W rezultacie, w toku integracji z Grupą, przejmowane przez nas podmioty mają szanse na znaczącą poprawę wyników finansowych. To zaś stymuluje dalszy wzrost efektywności przyjętej strategii rozwoju i pozwala na konsekwentną budowę zarówno skali MEDIACAP SA, jak i wartości dla akcjonariuszy.” – dodaje Jacek Olechowski, prezes MEDIACAP SA.

2015 rok był kolejnym rekordowym rokiem pod względem wyników finansowych. W ciągu ostatnich pięciu lat MEDIACAP SA  z małej firmy reklamowej przekształcił się w znaczącego gracza polskiego rynku, działającego w branży marketingu, data i IT. Solidny wzrost wyników finansowych jest pochodną strategii przejęć: każda ze spółek przejętych w ostatnich latach poprawiła swoje wskaźniki.

W najbliższym półroczu MEDIACAP SA planuje przenieść notowania na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka podtrzymuje także plany skokowego wzrostu przychodów i EBITDA dzięki kolejnym przejęciom oraz intensywnego rozwoju w wysoko rentownym obszarze BIG DATA, który w ciągu najbliższych 2-3 lat ma stać się kluczowym źródłem biznesu w segmencie DATA. Strategia MEDIACAP SA, która zakłada poszukiwanie korzyści skali i synergii w Grupie, przynosi wymierne efekty finansowe. Celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie dzięki przejęciom przychodów na poziomie 100 mln PLN w 2016 roku.

MEDIACAP SA

Reklamy