Reklamy
Biznes

MERIT INVEST SA kładzie nacisk na nowe inwestycje pobijając przychody z 2015 roku w trzecim kwartale

Notowana na NewConnect Spółka MeRIT INVeST SA poinformowała o podpisaniu pakietu znaczących umów doradczych ze spółką VoiceFinder S.A. z siedzibą w Krakowie na łączną wartość 167 tys. zł. Spółka ponadto poinformowała o znaczącej  inwestycji w akcje podmiotu ubiegającego się o wprowadzenie swoich akcji na rynek NewConnect na kwotę 205 tys zł, dzięki czemu trzeci kwartał w MeRIT INVeST SA powinien być najlepszym w historii Spółki.

Przedmiotem umów podpisanych z krakowską Spółką VoiceFinder S.A. jest doradztwo strategiczne oraz obejmujące długofalowe wsparcie Spółki pretendującej do miana spółki publicznej przy przygotowaniu kompleksowej strategii komunikacji z rynkiem kapitałowym. MeRIT INVeST będzie również doradzał w zakresie przygotowań do debiutu giełdowego i w organizacji ceremonii debiutu , wraz z obsługą medialną wydarzenia. VoiceFinder S.A. planuje zadebiutować na rynku NewConnect jeszcze w czwartym kwartale 2016 roku. Spółka uplasowała w lipcu 1.742.000 akcji wśród inwestorów w ofercie prywatnej zgodnie z założeniami pozyskując ponad 700 tys  złotych na rozwijanie oferty i zdobycie nowych kontraktów u globalnych graczy.

„Nawiązanie współpracy gospodarczej z wyjątkowo innowacyjnym podmiotem jakim jest Spółka VoiceFinder SA z Krakowa było możliwe dzięki posiadanym przez MeRIT INVeST referencjom i ogromnemu doświadczeniu naszego zespołu. Intensyfikacja pracy Zarządu Spółki MeRIT INVeST i wyśmienita współpraca z nowym kluczowym akcjonariuszem Spółki daje pierwsze wymierne efekty, czego dowodem jest potrójny kontrakt z VoiceFinder SA z Krakowa na kwotę przewyższającą całe zeszłoroczne przychody Spółki. Mamy ogromne doświadczenie w realizacji podobnych usług doradczych dla spółek giełdowych i ubiegających się o wprowadzenie akcji do obrotu. VoiceFinder SA to Spółka bardzo innowacyjna i wyśmienicie wypełnia założenia rynku NewConnect” – podsumowuje Mirosław Stępień Prezes Zarządu Spółki MeRIT INVeST SA.

MeRIT INVeST SA po tym jak Dorota Denis – Brewczyńska – inwestorka z Częstochowy rozpoznawalna na rynku NewConnect – zaangażowała się w spółkę, będzie wykorzystywać  posiadane przez inwestorkę i zarząd MeRIT INVeST doświadczenie podczas realizacji tego bardzo ważnego potrójnego kontraktu. Voice Finder S.A. z Krakowa to wyjątkowo innowacyjna i bardzo obiecująca Spółka z ciekawymi usługami dla biznesu. Najważniejsze z usług to analiza treści dokumentów, która polega na identyfikacji zawartości obrazów umożliwiająca analizę etykiet cenowych, dokumentów tożsamości i kart lojalnościowych itp., autorskie mechanizmy pozycjonowania bloków tekstowych.

Oferowane rozwiązania wykorzystywane są m.in. w bankach, instytucjach finansowych oraz obiektach użyteczności publicznej celem usprawnienia procesu weryfikacji klientów i eliminacji potencjalnych nadużyć. Voice Finder SA dysponuje własną platformą przetwarzania danych, a serwery spółki umieszczone są w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego. Voice Finder SA klientom zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności przechowywanych danych. System umożliwia automatyzację przetwarzania danych np. pochodzących z paragonów sprzedaży celem obsługi działań promocyjnych i opracowania raportów sprzedaży. Oprogramowanie umożliwia integrację z systemami klientów, gotowe API zapewnia anonimizację danych i wysokie standardy bezpieczeństwa (proces przetwarzania zgodny z normami ISO 27001).

Kolejną usługą oferowaną przez Voice Finder SA jest rozpoznawanie wzorców. Współpracując min. z wydawcami i dystrybutorami prasy Spółka pracuje nad budową inteligentnych systemów rozpoznania i interpretacji zawartości nośników reklamowych. Oprogramowanie automatycznie wykrywa obiekty na zdjęciachi w połączeniu z referencyjną bazą danych kataloguje fotografie np. w oparciu o zdefiniowane parametry techniczne lub sposób rozmieszczenia przedmiotów. Jest to wyśmienite narzędzie dla ankieterów, czy handlowców. Voice Finder SA zajmuje się również analizą materiałów audiowizualnych. Partnerami Spółki z Krakowa i jednocześnie klientami są Archiwum Senatu RP oraz Instytut Pamięci Narodowej.  Voice Finder SA  posiada szereg autorskich rozwiązań  pomocnych przy archiwizacji plików audiowizualnych : filtry szumów, algorytmy normalizacji i kompresji przesyłanych danych, podział utworów na bloki.

Realizowana przez Spółkę MeRIT INVeST w latach 2012-2014 strategia ze względu na załamanie gospodarcze i słabość polskiego rynku kapitałowego nie przyniosła zakładanych rezultatów. Spółce brakowało też środkówobrotowych i odpowiednich projektów inwestycyjnych. Obecnie po zaangażowaniu się Pani Doroty Denis – Brewczyńskiej w akcjonariacie, wracamy na rynek doradczy i inwestycyjny z bardzo dobrymi kontraktami. Dzięki współpracy z kluczowym akcjonariuszem, który zauważył potencjał naszej Spółki jesteśmy w trakcie przygotowania nowej strategii na lata 2016 – 2020 aby zaistnieć na rynku NewConnect jako istotny inwestor w sektorze Private Equity.

Obserwujemy kilka wyjątkowo ciekawych podmiotów, które powinny z naszym udziałem pozyskać kapitał i zadebiutować w przyszłym roku na giełdzie .Zamierzamy również rozwijać portal e-contest.pl, aby stał się rentowny i bardziej rozpoznawalny. Będziemy intensywnie rozwijać działalność inwestycyjną, która powinna być filarem naszego biznesu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca br. podjęło szereg uchwał, które pozwolą Zarządowi Spółki na wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę naszej kondycji finansowej –  twierdzi Mirosław Stępień Prezes Zarządu Spółki MeRIT INVeST SA.

MERIT INVEST SA

Reklamy