Reklamy
Biznes

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki za 2015 r.

W minionym roku Grupa wypracowała 74,6 mln zł zysku netto, czyli o 36% więcej niż w 2014 r. Aktywa netto w minionym roku wzrosły w ujęciu r./r. o 16% do 647,4 mln zł. Grupa zakupiła grunty, na których planuje wybudować dwa nowe parki logistyczne MLP Gliwice oraz MLP Wrocław.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w minionym roku osiągnął znaczący wzrost wartości aktywów netto (NAV), które na koniec 2015 r. wynosiły 647,4 mln zł. To o 16% więcej niż rok wcześniej. „Wzrost wartości aktywów netto jest przede wszystkim rezultatem uzyskania w minionym roku dobrychwyników finansowych. Potwierdza to skuteczność realizowanej strategii zorientowanej na budowie i wynajmienowoczesnych centrów magazynowo produkcyjnych. Naszą ofertę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązań typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.

W minionym roku Grupa wypracowała 74,6 mln zł zysku netto, czyli o 36% więcej niż w 2014 r. Z kolei skonsolidowane przychody w 2015 r. wyniosły 102,1 mln zł i były o 0,7% niższe niż rok wcześniej. „W okresie trzech pierwszych kwartałów 2015 roku przychody Grupy stabilnie wzrastały w ujęciu rok do roku. Spadeknastąpił dopiero w czwartym kwartale w efekcie sprzedaży dwóch parków logistycznych MLP Tychy i MLP Bieruń, co nastąpiło pod koniec września oraz w połowie października ubiegłego roku. Łączna powierzchnianajmu w tych parkach w momencie sprzedaży wynosiła ponad 123 tys. m2” – dodał Radosław T. Krochta.

W minionym roku Grupa prowadziła projekty inwestycyjne o łącznej powierzchni 83,9 tys. m2, w tym budowa 66,1 tys. m2 ruszyła w 2015 r., a 17,8 tys. m2 stanowiło kontynuację prac rozpoczętych w poprzednim roku. Z tego zakończona została realizacja projektów o powierzchni 32,4 tys. m2. Na koniec minionego roku MLP Group dysponowało łącznie 276,4 tys. m2 gotowej powierzchni komercyjnej. Jednocześnie wskaźnik pustostanów był na bardzo niskim poziomie 2,8%.

Aktualnie w skład portfela nieruchomości MLP Group wchodzą cztery parki logistyczne zlokalizowane w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Lublin. W trakcie budowy jest piąty park MLP Teresin. W minionym roku Grupa kupiła grunty pod realizację dwóch nowych parków logistycznych: MLP Gliwice i MLP Wrocław, na terenie których zamierza wybudować łącznie 142 tys. m2. Uwzględniając te projekty docelowa powierzchnia magazynowa MLP Group wynosi 767,3 tys. m2. Łączna wielkość posiadanego przez MLP Group banku ziemi w Polsce to 96,3 hektarów.

„Celem strategicznym Grupy jest stałe zwiększenie posiadanej powierzchni magazynowej na krajowym rynku. Według wielu prognoz Polska ma przed sobą okres coraz szybszego wzrostu PKB. Ponieważ ogólny stangospodarki i tendencji na rynku magazynowym są ze sobą silnie skorelowane, możemy oczekiwać, że znajdzie to odbicie w popycie na magazyny. Jesteśmy przekonani, że przełoży się to na dalszy systematyczny wzrost wartości naszej Grupy” – podkreślił Radosław T. Krochta.

MLP Group S.A.

Reklamy